Połącz się z nami

Wyniki Budżetu Obywatelskiego Opola na 2020 rok

Wyniki Budżetu Obywatelskiego Opola na 2020 rok

NEWS

Wyniki Budżetu Obywatelskiego Opola na 2020 rok

WYNIKI GŁOSOWANIA

w Budżecie Obywatelskim Opola na 2020 rok

W VI edycji Budżetu Obywatelskiego Opola zostało zgłoszonych 111 projektów. Po ocenie formalnej i merytorycznej, do głosowania skierowano 93 projekty – 43 ogólnomiejskie i 50 dzielnicowych. Pod względem tematycznym najpopularniejszą kategorią zgłoszonych zadań była kategoria: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe. Stanowiła ona 21% zgłoszonych projektów. W głosowaniu wzięło udział 12.151. Najaktywniejszą pod względem głosowania okazała się Dzielnica I, w skład której wchodzą: Czarnowąsy, Borki, Brzezi i Świerkle – aż 34% mieszkańców tej dzielnicy wzięło udział w głosowaniu. Prawie połowa głosujących była w wieku od 26 do 45 lat. Najstarszy mieszkaniec Opola biorący udział w głosowaniu miał 100 lat.

Pula środków w VI edycji Budżetu Obywatelskiego Opola wynosiła 5 200 000 zł, w tym:

  • na projekty ogólnomiejskie – 1 000 000 zł,
  • na projekty dzielnicowe – 4 200 000 zł.

Uznanie wyniku głosownia dla projektów ogólnomiejskich wymagało uzyskania progu poparcia na poziomie co najmniej 500 osób głosujących, natomiast dla projektów dzielnicowych konieczne było uzyskanie poparcia co najmniej 500 osób głosujących albo 10% liczby mieszkańców danego Rejonu BO, na terenie którego zadanie ma być realizowane. Zwyciężyły te projekty, które osiągnęły wymagany próg poparcia oraz uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków dla każdej z kategorii.

Wygrane projekty w VI edycji Budżetu Obywatelskiego:

KategoriaNr projektuTytułKosztLiczba głosów
DZIELNICOWE – REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle)77/20Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną500 0001277
DZIELNICOWE – REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)42/20Opolski Ogród Dendrologiczny – realizacja290 000735
DZIELNICOWE – REJON III (Chabry)/Brak złożonych projektów/
DZIELNICOWE – REJON IV (Armii Krajowej)82/20Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Stefana Grota Roweckiego wraz z uporządkowaniem parkowania110 0001255
DZIELNICOWE – REJON V (Gosławice, Malinka)4/20Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice, do działań w trudno dostępnym terenie.150 0001272
DZIELNICOWE – REJON V (Gosławice, Malinka)69/20Ogólnodostępne zajęcia  piłkarskie dla mieszkańców dzielnicy nr V oraz wszystkich mieszkańców Opola150 000514
DZIELNICOWE – REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)45/20Budowa ścieżki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Częstochowskiej510 0001368
DZIELNICOWE – REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)92/20Powiększenie kąpieliska Bolko460 0001352
DZIELNICOWE – REJON VIII (Śródmieście)13/20Rewitalizacja placu  przy skrzyżowaniu ulic Ozimskiej z Plebiscytową część 2.100 000741
DZIELNICOWE – REJON IX (Stare Miasto)76/20Zielone przystanki w Opolu50 0001500
DZIELNICOWE – REJON X (Nadodrze)/Brak wygranych projektów.
Żaden ze zgłoszonych projektów nie osiągnął wymaganego minimalnego progu poparcia./
DZIELNICOWE – REJON XI (Zaodrze)47/20Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze180 000952
DZIELNICOWE – REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)96/20Zielone dzielnice – nasadzenia drzew i krzewów88 000697
DZIELNICOWE – REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)23/20Budowa zadaszonej sceny, dwóch wiat i miejsca do grilowania w Pałacowym Parku w Sławicach200 000640
DZIELNICOWE – REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)63/20Na ratunek!  – defibrylator dla każdej dzielnicy!60 000613
DZIELNICOWE – REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)22/20Modernizacja pomieszczenia kuchni i sali w OSP Sławice200 000566
DZIELNICOWE – REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)25/20Doposażenie remizy i zakup sprzętu dla OSP Opole – Szczepanowice120 000964
DZIELNICOWE – REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)39/20Wymiana chodnika przy ulicy Wróblewskiego na odcinku poczta – rondo.130 000734
DZIELNICOWE – REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)6/20Muzycznie, Paradnie i Zgrabnie – Parada Orkiestr Dętych200 000561
OGÓLNOMIEJSKIE78/20Butelkomaty w Opolu Czyste Opole – Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych)600 0003517

Po wyłonieniu w drodze głosowania zwycięskich projektów pozostały niewykorzystane środki, które tworzą pulę środków rezerwowych. Zgodnie z obowiązującymi zasadami podziału środków Budżetu Obywatelskiego Opola, o przeznaczeniu puli środków rezerwowych decyduje Prezydent, po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. BO, uwzględniając wyniki przeprowadzonego głosowania.

Pula środków rezerwowych:

KategoriaKwota dedykowanaKwota przeniesiona do puli środków rezerwowych
Projekty ogólnomiejskie1 000 000400 000
Projekty dzielnicowe, w tym:4 200 000712 000
·         REJON I ( Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle)500 0000
·         REJON II ( Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)290 0000
·         REJON III (Chabry)130 000130 000
·         REJON IV (Armii Krajowej)220 000120 000
·         REJON V (Gosławice, Malinka)380 00080 000
·         REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)510 0000
·         REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)460 0000
·         REJON VIII (Śródmieście)250 000150 000
·         REJON IX (Stare Miasto)150 000100 000
·         REJON X (Nadodrze )110 000110 000
·         REJON XI (Zaodrze)180 0000
·         REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)570 00022 000
·         REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)450 0000
Łącznie5 200 0001 112 000

Szczegółowe wyniki głosowania znajdziecie Państwo w załączeniu.

Centrum Dialogu Obywatelskiego stanowi miejsce współpracy organizacji pozarządowych, Dzielnic Miasta Opola oraz wszystkich mieszkańców z Urzędem Miasta Opola.

Kliknij, aby dodać komentarz

Musisz być zalogowany, aby zamieścić komentarz Login

Zostaw odpowiedź

Więcej w NEWS

Do góry