Połącz się z nami

Magazyn Opolski

Deklaracja dostępności

Utworzono 30 listopada 2022

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Zostań Aniołem Biznesu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej magazynopolski.pl

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

Część zdjęć nie ma uzupełnionych opisów alternatywnych.

Nie wszystkie filmy dodawane na naszej stronie mają napisy.

Część opublikowanych na stronie dokumentów nie jest dostępna cyfrowo. Ze względu na pochodzenie od różnych podmiotów mamy ograniczone możliwości ich edycji.

Część opublikowanych na stronie dokumentów ma charakter archiwalny i jest wykluczona z przepisów dostawy o dostępności cyfrowej.

Korzystamy z formularza kontaktowego. Możesz skontaktować się z nami wypełniając formularz znajdujący się w zakładce KONTAKT. Dane adresowe są umieszczone w zakładce KONTAKT.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 30 listopada 2022

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeżeli na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada  Możesz skontaktować się: 606209489 lub napisać e-mail info@zostananiolembiznesu.pl

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Dostępność architektoniczna

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Zostań Aniołem Biznesu, ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole

Do budynku prowadzi 1 główne wejście.

Siedziba Fundacji mieści się na  I piętrze, do którego prowadzą schody.

W budynku jest winda.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i większość pomieszczeń.

Toaleta jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem, bezpośrednio przy ulicy, są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń posiadanych przez Fundacje można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Brak systemu informacji głosowej.

W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Budynek znajduje się w na obrzeżach miasta, przy Centrum Handlowym Karolinka i jest dobrze skomunikowany transportem publicznym z całym miastem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt do Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Zostań Aniołem Biznesu ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole w terminie co najmniej na 7 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

  • E-mail: info@zostananiolembiznesu.pl
  • Telefoniczne: 606209489
  • Drogą pocztową: ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole

Aplikacje mobilne

Prowadzimy jedną aplikacje mobilną

  • WspierajMy Nasze
Do góry
Skip to content