Połącz się z nami

Magazyn Opolski

Powstaje drugi numer Opolskiego Magazynu Fantastycznego „Imaginarium Opolskie”.

KULTURA

Powstaje drugi numer Opolskiego Magazynu Fantastycznego „Imaginarium Opolskie”.

Każdy mieszkaniec Opola może zadebiutować w czasopiśmie. Wystarczy wysłać swoją pracę do redakcji.

Stowarzyszenie NOVUM po sukcesie pierwszego numeru opolskiego magazynu fantastycznego „Imaginarium Opolskieg” przygotowuje drugi numer. W magazynie, w formule półrocznika, ukazują się opowiadania z gatunku science-fiction, fantasy i horror pisane przez twórców z Opola i nawiązujące do naszego miasta i okolic. Czasopismo zawiera także prace graficzne, zdjęcia i rysunki. Członkowie stowarzyszenia w ten niekonwencjonalny sposób promują nasze miasto a jednocześnie dają mieszkańcom możliwość prezentowania swojej twórczości. Powstanie co najmniej 100 egzemplarzy drugiego numeru „Imaginarium” i jego wersja cyfrowa dostępna w Internecie. Wersje papierowe będą kolportowane w miejskich bibliotekach, Miejskiej Informacji Turystycznej, czy w Urzędzie Miasta Opola (szczegółowe informacje będą publikowane na bieżąco na facebooku Stowarzyszenia NOVUM). 20 egzemplarzy trafi
do ogólnopolskich redakcji internetowych, tradycyjnych i recenzentów zajmujących się fantastyką. Pierwszy numer w wersji papierowej można znaleźć chociażby w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu i w Miejskiej Informacji Turystycznej w Opolu. Wersja cyfrowa jest dostępna na stronie stowarzyszenia www.stowarzyszenienovum.wordpress.com

Jak zgłosić swój tekst lub grafikę do numeru drugiego?

Wszyscy, którzy zajmują się twórczością fantasy, s-f i horror (opowiadania, recenzje, felietony, grafiki) mogą przesyłać swoje prace na adres mailowy imaginarium.opole@gmail.com do 15.09.2021 r. Nie ma ograniczeń wiekowych. Na stronie www.stowarzyszenienovum.wordpress.com znajduje się Regulamin naboru tekstów. Redakcja zachęca, żeby opowiadania nawiązywały do Opola i okolic, co jest premiowane podczas naboru. Drugi numer magazynu ukaże się w grudniu.

Projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Opola

Mariusz Sobkowiak
Prezes Stowarzyszenia NOVUM

Stowarzyszenie na rzecz Innowacji Społecznych NOVUM to organizacja pożytku publicznego, która powstała w 2016 roku i realizuje szereg projektów społecznych skierowanych głównie do osób młodych.

Więcej w KULTURA

Do góry
Skip to content