Połącz się z nami

Magazyn Opolski

Jak wyglądają studia oraz czym się zajmują studenci kierunku Master of Liberal Arts Uniwersytetu Opolskiego

BEZ KATEGORII

Jak wyglądają studia oraz czym się zajmują studenci kierunku Master of Liberal Arts Uniwersytetu Opolskiego

Lata studenckie to czas, przez który przechodzi wiele osób, ale nie jest łatwo zdecydować się na kierunek studiów, przy tak wielkiej ofercie. Na obecnym rynku pracy niezmiernie ważne jest uzyskanie tytułu licencjata/magistra nie tylko ze względu na zdobywanie nowej wiedzy, ale także ze względu na różne doświadczenia, które można zdobyć w ciągu pięciu lat na uniwersytecie – praca w projektach, mobilność, działalność studencka. Studia powinny być początkiem czegoś większego, co się staje pasją i daje zadowolenie z pracy, więc zbiega się z działalnością zawodową, która rozwija i daje satysfakcję.

          Jako studentka II roku studiów magisterskich kierunku Master of Liberal Arts na Uniwersytecie Opolskim, mogę powiedzieć, że program studiów daje studentom możliwość rozwoju i odnalezienia siebie. Interdyscyplinarny charakter studiów sprawia, że studenci zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu wielu dziedzin, takich jak polityka, kultura, sztuka, prawo, językoznawstwo. W czasie studiów wykształca się szereg cennych umiejętności praktycznych, które pewnie się przydadzą i będą wykorzystywane w przyszłej pracy zawodowej. Rozwinięte zostają również  zdolności z zakresu twórczego pisania. 

Master of Liberal Arts to interdyscyplinarne studia, które są skierowane do absolwentów studiów licencjackich na kierunkach humanistycznych i społecznych, szczególnie do tych którzy mają liczne zainteresowania oraz chcieliby rozwijać się w kilku obszarach jednocześnie. Absolwenci są kompleksowo wykształconymi obywatelami o wieloaspektowej wiedzy dotyczącej kształtu i wyzwań współczesnego świata. Po pierwszym roku studiów pojawia się możliwość wyboru modułu specjalizacji: (1) media i kultura wizualna; (2) komunikacja publiczna; (3) filozofia, polityka, kultura; (4) przedsiębiorczość i kultura organizacyjna czy (5) wielojęzyczność i wielokulturowość. 

Dzięki temu, że wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim, studenci mają możliwość rozwijać swoje umiejętności językowe. Warto również zaznaczyć, że jednym z wymogów, żeby podjąć studia na kierunku Master of Liberal Arts, jest posiadanie certyfikatu, który potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2. W trakcie studiów poziom angielskiego zdecydowanie się podnosi, dlatego już po drugim semestrze studenci zdają egzamin z angielskiego na poziomie C1.

          Pod koniec drugiego semestru studenci wybierają sobie promotora, osobę, która będzie im towarzyszyć do końca studiów, oraz która będzie wspierać oraz pomagać przy napisaniu pracy magisterskiej. Po dokonaniu wyboru student kierunku Master of Liberal Arts musi zastanowić się nad tematem swojej pracy i odpowiednio zaprojektować swoje badanie. Przykładowo temat mojej pracy magisterskiej brzmi następująco: „Social media and its negative influence on adolescent women: The example of Instagram as a platform that can report lower self-esteem levels” („Media społecznościowe i ich negatywny wpływ na kobiety na przykładzie Instagrama jako platformy, która może powodować niższy poziom samooceny”). W ramach zajęć wielokrotnie omawialiśmy ewolucję mediów społecznościowych, czynniki ekonomiczne, społeczne i psychologiczne. Poznawaliśmy także różne metody ich analizowania, dlatego jestem przekonana, że dzięki wsparciu promotora oraz zdobytej wiedzy, uda mi się pogłębić temat oraz zbadać jego różne aspekty.

Kierunek Master of Liberal Arts wyróżnia się przede wszystkim, swoją nowoczesnością i jednocześnie daje możliwość zdobycia solidnego wykształcenia, trenuje umysł, rozwija zainteresowania, pomaga w poznawaniu nowych zagadnień, poszerza słownictwo oraz daje szansę poznać nowych ludzi.

MLA-PL

Maryna Monastyretska

Kontynuuj czytanie
Może Ci się spodobać...

Więcej w BEZ KATEGORII

Do góry
Skip to content