Połącz się z nami

Magazyn Opolski

Konferencja „Możliwości wsparcia inwestycji firm w województwie opolskim w roku 2024”

BIZNES

Konferencja „Możliwości wsparcia inwestycji firm w województwie opolskim w roku 2024”

25 kwietnia zapraszamy do PNT w Opolu na konferencję poświęconą narzędziom i programom wspierającym rozwój przedsiębiorstw działających i planujących inwestycje w województwie opolskim.

Konferencja „Możliwości wsparcia inwestycji firm w województwie opolskim w roku 2024” skupia się na analizie oraz prezentacji najlepszych, dostępnych narzędzi i programów wspierających rozwój przedsiębiorstw działających i planujących inwestycje w województwie opolskim.

Każdy uczestnik spotkania będzie miał możliwość konsultacji indywidualnych z prelegentami, tj.: mBank, PNT, OCRG, ZAGA Fundusze Europejskie oraz z audytorem energetycznym!

Porozmawiajmy o różnorodnych formach wsparcia, takich jak bezzwrotne dotacje, kredyty preferencyjne czy wsparcie podatkowe. Konferencja stanowi platformę do wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów biznesowych oraz zdobycia wiedzy na temat aktualnych możliwości finansowania i rozwoju przedsiębiorstw w województwie opolskim w roku 2024.

Strona konferencji: https://wsparcieinwestycji.pnt.opole.pl/
Bezpłatne wejściówki: https://app.evenea.pl/event/wsparcie-inwestycji/

Prelegenci:

dr inż. Piotr Bębenek

Przedsiębiorca, wykładowca Politechniki Opolskiej Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, kierownik projektu European Digital Innovation Hub (EDIH) w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu. Doradza w obszarze poszukiwania i wdrażania rozwiązań kreatywnych i innowacyjnych. Współpraca z przedsiębiorstwami daje mu możliwość realizacji projektów badawczo-rozwojowych, które w realny sposób wpływają na rozwój firm i ich właścicieli. W swojej pracy zawodowej integruje umiejętności osób, z którymi pracuje i zwraca je na drogę dotąd dla nich nieznaną, dzięki temu osoby te tworzą nowe wartości a tym samym nowe możliwości.

Ziemowit Grygierczyk

Współzałożyciel firmy doradczej ZAGA Fundusze Europejskie, która w tym roku świętuje swoje 20-lecie. Ekonomista, analityk, nauczyciel akademicki i wieloletni praktyk w zakresie przygotowania, realizacji, rozliczania i ewaluacji projektów inwestycyjnych. W firmie odpowiedzialny za koordynację opracowywania i realizacji projektów inwestycyjnych firm i instytucji. Doświadczenie poparte w 2023r. Złotym Medalem Business Centre Club w zakresie Pozyskiwania Dotacji dla Firm, obejmuje kilkaset projektów z różnych branż i dla każdej wielkości firm z całej Polski w zakresie dotacji bezzwrotnych i zwolnień podatkowych, m.in.: POIR, POIG, FENG, programy regionalne wszystkich województw.

Tomasz Hanzel

Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – jednostki pełniącej rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 oraz Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021 – 2027, członek Komitetu Monitorującego Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 – 2027 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Zaangażowany w programowanie i wdrażanie funduszy strukturalnych w Polsce od 2004 roku. Odpowiedzialny m.in. za kwestie programowania, negocjacji z KE oraz rządem, zarządzania, naborów wniosków, rozliczania, kontroli projektów.

Agata Klińska-Borek

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków publicznych dla przedsiębiorstw na realizację projektów B+R oraz inwestycyjnych dotyczących wdrażania innowacji m.inn. w ramach POIR, POIG, RPO. W mBanku pełni rolę eksperta ds. funduszy europejskich i odpowiada za wdrażanie kredytów finansowanych z udziałem środków unijnych, analizę i ocenę projektów w obszarze bankowości korporacyjnej. Uczestniczy w pracach grupy roboczej Związku Banków Polskich ds. kredytu technologicznego i ekologicznego w ramach FENG.

prof. dr hab. inż. Jarosław Mamala

Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu. Polski naukowiec, wynalazca, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca i mechanik z zawodu. Profesor nauk inżynieryjno-technicznych. Od 2012 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Sp. z o. o. Jako nauczyciel akademicki jest związany z Politechniką Opolską od 1996 roku. Autor i współautor ponad 225 publikacji naukowych oraz 12 patentów zorientowanych m.in. wokół zainteresowań związanych z motoryzacją oraz silnikami spalinowymi.

PNT w Opolu jest miejscem współpracy i rozwoju nauki oraz biznesu.

Więcej w BIZNES

Do góry
Skip to content