Połącz się z nami

Magazyn Opolski

Omapa Opola wystartowała

Omapa Opola

KULTURA

Omapa Opola wystartowała

Ilustrowany przewodnik

Dziś do rąk opolan trafił nowy projekt graficzny stowarzyszenia OPAK o nazwie Omapa Opola. Jest to ilustrowany przewodnik po Opolu, zaprojektowany w formie gry. Jej zadaniem jest zainspirować mieszkańców i odwiedzających nasze miasto turystów do aktywnego poznawania kulturalnej, rozrywkowej i rekreacyjnej topografii miasta. Swoje aktywizujące zadanie Omapa spełnia od początku pracy nad projektem. Powstawała bowiem przy aktywnym zaangażowaniu opolan.

Przewodnik, za pomocą przepięknych ilustracji i często anegdotycznych tekstów, opisuje trzy trasy proponowanych kierunków aktywnego zwiedzania. Owe trzy trasy są efektem twórczej współpracy członkini stowarzyszenia OPAK Dominiki Bilik oraz prezesa tegoż, Seweryna Ptaka. W wytyczaniu tras twórczych spacerów pomagali opolanie wypełniający ankietę internetową – tak powstała TRASA ZMYSŁÓW. Dzieci i młodzież z opolskich szkół podstawowych i przedszkoli – TRASA DZIECI-DZIECIOM. A także opolscy muzycy i pracownicy Muzeum Polskiej Piosenki – TRASA MUZYCZNA.

Gdzie szukać…

Ten oryginalny sposób na zaktywizowanie opolan i zachęcenie ich do ponownego odkrywania opolskich atrakcji, tym razem z Omapą w ręku, powstał na podstawie doświadczeń, które OPAK zebrał w trakcie tworzenia czterech edycji Alternatywnej Mapy Opola.

Dodać należy, że Omapa Opola jest projektem niekomercyjnym. Finansowanym z funduszy Wydziału Promocji Miasta Opola, wyłonionym w organizowanym przez ów urząd konkursie.

I właśnie owa niekomercyjność jest niewątpliwym atutem Omapy. Bowiem żeby stać się jej szczęśliwym posiadaczem, wystarczy odwiedzić jedno z opisanych w niej miejsc. Do wyboru: Kino Meduza, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Bądź Galeria Sztuki Współczesnej, Wyjście Awaryjne, Miejsce X. Ratusz i punkty Miejskiej Informacji Turystycznej i Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Czego się spodziewać…

A kiedy już wejdzie się w jej posiadanie, warto uważnie przyjrzeć się przepięknym ilustracjom autorstwa Moniki Skorupy – graficzki współpracującej wcześniej ze stowarzyszeniem OPAK przy doskonale znanym opolanom inicjatywach. Czyli Kulturze w formacie A2 oraz Pocztówce z Opola. Autorka ilustracji stworzyła grafiki w taki sposób, aby jak najlepiej przekazać treści szerokiemu gronu odbiorców.

Do częstego korzystania z Omapy zachęca również poręczny format. Jest on pomysłem grafika Bogumiła Bardzika, odpowiedzialnego za sam koncept i określenie formy użytkowania mapy. Jak sam mówi o swojej pracy:

,,Jako jedna z propozycji – właśnie taki format tej publikacji znalazł poparcie redakcji. Pomysłów i propozycji było więcej, ale braliśmy pod uwagę też dosyć zaciśniętą pętlę czasową realizacji (praca nad projektem trwała od lutego b.r. – przyp. red.). Iwybraliśmy optymalne, bezpieczne rozwiązanie. Moim podstawowym zadaniem był skład graficzny Omapy. Korzystając z przygotowanych wcześniej przez Monikę (Skorupę – przyp. red.) ilustracji miejsc, skomponowałem trasy i złożyłem teksty. Opracowałem kolorystykę komplementarną dla ilustracji obiektów. Ze względu na ścisłą i zazębioną współpracę całego zespołu w trakcie opracowywania jej elementów, tak wyszło, że jestem też odpowiedzialny za finalną okładkę. Zanim przystąpiłem do swoich zadań stricte graficznych, wspólnie z zespołem redakcyjnym opracowywaliśmy koncepcje i dobór punktów na trasach. Były to bardzo twórcze i intensywne spotkania. Obfitujące w barwne anegdoty związane z miejscami, które nanosiliśmy na Omapę.”

Coś z tych anegdot znalazło się w warstwie tekstowej, również zasługującej, by poświęcić jej chwilę uwagi. Napisana bowiem została wedle zasady minimum słów, maksimum treści. Skondensowany tekst, autorstwa Dominiki Bilik, zachęca do zabawy. A także angażowania się w kreatywne zadania oraz zwracania uwagi na detale, które w trakcie codziennego przemierzania Opola, niejednemu z nas umykają. Zawiera też cenne, często mało znane informacje dotyczące zarówno ulubionych, jak i tych mniej popularnych, lokalizacji.

To nie wszystko

,,Powstanie Omapy jest elementem szerszego projektu” – zdradza Naczelnik Wydziału Promocji, Łukasz Śmierciak: ,,W czerwcu startuje nowy profil w mediach społecznościowych Opola, dedykowany turystom. W ślad za tym kampania internetowa, promująca najważniejsze atrakcje turystyczne naszego miasta (…), powstaje nowa strona internetowa Opola z dedykowanym dla turystów serwisem. Również ta mapa będzie występować w formie elektronicznej.”

Omapa w wersji pdf jest do pobrania na stronie stowarzyszenia OPAK.

http://opak.org.pl/2019/05/omapa/

Polonistka, kulturoznawczyni, animatorka kultury, filmoznawczyni i teatrolożka. W wolnym czasie- czechofilka.

Więcej w KULTURA

Do góry
Skip to content