Połącz się z nami

Magazyn Opolski

31 stycznia mija termin na zgłoszenie do Małego ZUS plus. Nie każdy skorzysta z ulgi w 2024 roku

BIZNES

31 stycznia mija termin na zgłoszenie do Małego ZUS plus. Nie każdy skorzysta z ulgi w 2024 roku

Jeśli jako przedsiębiorca chcesz w tym roku korzystać z „Małego ZUS plus” i płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne, to powinieneś zgłosić to w ZUS do 31 stycznia. Jeżeli korzystałeś z tej ulgi w 2023 r. i nadal spełniasz ku temu warunki, nie musisz tego zgłaszać.

Jeśli chcesz zgłosić się do małego ZUS-u plus i spełniasz do tego warunki, to powinieneś wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia i zgłosić się z kodem właściwym dla małego ZUS plus tj. rozpoczynającym się od 05 90 albo od 05 92. Osoby, które korzystały z ulgi w minionym roku i spełniają warunki, by z niej korzystać w roku obecnym, nie muszą tego zgłaszać się ponownie w ZUS.

W sytuacji, gdy płatnik składek spełni warunki do małego ZUS plus w innym miesiącu niż styczeń 2024 r., na przykład po zakończeniu 24-miesięcznego korzystania z „preferencyjnych składek” na ubezpieczenia społeczne, to do małego ZUS plus powinien zgłosić się w ciągu 7 dni.

Co ważne, każdy korzystający w styczniu br. z małego ZUS-u plus musi przekazać w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym (ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II) informacje o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstawie wymiaru składek. Ma na to czas do 20 lutego tego roku.

Mały ZUS plus to niższe składki na ubezpieczenia społeczne

Z małego ZUS-u plus mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na mniejszą skalę od 2020 r. Ci, którzy są płatnikami od 2019 r. mogą sięgać po tzw. mały ZUS. Obniżone składki na ubezpieczenia społeczne mogą opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w okresie ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Nie dotyczy to przedsiębiorców, którzy przynajmniej w jednym miesiącu 2023 r. korzystali z małego ZUS-u plus. Oni od sierpnia 2023 r. mogą kontynuować ulgę przez dodatkowe 12 miesięcy, o ile nadal spełniają pozostałe warunki.

Nie każdy skorzysta z ulgi w 2024 roku

Płatnicy składek, którzy korzystali z możliwości opłacania niższych składek od stycznia 2019 r. do grudnia 2021 r. czyli przez 36 miesięcy, a w latach 2022 – 2023 opłacali składki bez ulg, czyli wyliczone od podstawy nie niższej niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, z małego ZUS-u plus będą mogli skorzystać dopiero w 2025 r. Dlaczego nie w 2024 r.? W styczniu 2024 r. należy zweryfikować okresy wykorzystanych 36 miesięcy prawa do tzw. małej działalności gospodarczej. Okres 60 miesięcy kalendarzowych trwał od stycznia 2019 r. do grudnia 2023 r., jeśli przysługujących 36 miesięcy zawiera się w tych ramach, oznacza to, że w styczniu 2024 r. przedsiębiorca nie może korzystać z małej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji nie ma prawa do ulgi w całym 2024 r. Dopiero po opłaceniu pełnych składek za 2024 r. będzie mógł skorzystać z małego ZUS-u plus w 2025 roku po spełnieniu wszystkich pozostałych warunków.

Dla kogo mały ZUS plus

Z małego ZUS plus mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w minionym roku nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Warunkiem skorzystania z ulgi jest też prowadzenie działalności w ubiegłym roku przez co najmniej 60 dni. To oznacza, że mały ZUS plus nie przysługuje osobom dopiero rozpoczynającym prowadzenie firmy. Z małego ZUS plus można skorzystać dopiero po zakończeniu opłacania preferencyjnych składek liczonych od o kwoty co najmniej 30% minimalnego wynagrodzenia.

Ile wynosi mały ZUS plus

Mały ZUS plus to niższe składki na ubezpieczenia społeczne liczone od dochodu z działalności za ubiegły rok kalendarzowy. Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli od stycznia do czerwca 2024 r. będzie musiała się ona mieścić między 1272,60 zł, a 4694,40 zł, a od lipca do grudnia między 1290 zł, a 4694,40 zł. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

Ulga, ale nie dla wszystkich

Z małego ZUS plus wykluczeni są przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz ci, którzy prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje działalność dla byłego lub obecnego pracodawcy w ramach tego, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

ZUS istnieje od 85 lat, a sam skrót ZUS dorobił się wielu osobliwych rozwinięć. Wielu twierdzi, że bycie rzecznikiem prasowym instytucji obsługującej 25 mln ludzi to najbardziej niewdzięczne zajęcie w tym kraju. Hmm..ciekawe dlaczego? Prywatnie, spełniony mąż oraz szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Nie wyobraża życia bez książek, starych mebli, pracy i majsterkowania wokół domu.

Więcej w BIZNES

Do góry
Skip to content