Połącz się z nami

Magazyn Opolski

Dobre wieści dla rodziców. Zasiłek opiekuńczy przedłużony

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 26 kwietnia

NEWS

Dobre wieści dla rodziców. Zasiłek opiekuńczy przedłużony

Rodzice dzieci do 8 lat mogą odetchnąć z ulgą. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 28 czerwca. Gwarantują to przepisy obowiązujące od 24 czerwca, ale z mocą od 25 maja.

Nowe regulacje umożliwiają rodzicom dzieci w wieku do lat 8, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego ubieganie się o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Oczywiście głównym kryterium, które uprawnia do tego świadczenia jest zamknięcie z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko albo braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

ZUS będzie mógł wypłacić dodatkowy zasiłek opiekuńczy, gdy placówka edukacyjna będzie czynna, jednak rodzic nie zdecyduje się na wysłanie do niej dziecka, a będzie osobiście sprawować nad nim opiekę. Tylko od 1 do 23 czerwca rodzice w województwie opolskim złożyli 4322 wniosków o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola i szkoły. W całej Polsce ZUS zarejestrował ich w tym miesiącu już ponad 161 tys.

 – Rodzice mogą składać wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja do 28 czerwca w ZUS, u swoich pracodawców bądź zleceniodawców. Jeśli ktoś wystąpił o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach przed wejściem w życie nowych przepisów czyli przed 24 czerwca, to ten wniosek zostanie potraktowany jak wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Od tego też dnia ZUS będzie takie wnioski rozpatrywał. Dni wskazane w takim wniosku nie będą wliczane do limitu 60 dni wypłaty zasiłku opiekuńczego w tym roku kalendarzowym – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Nie zmieniły się zasady ubiegania się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy oraz wzór oświadczenia do jego uzyskania. Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, rodzic musi złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Może to zrobić także za pośrednictwem PUE ZUS, wysyłając skan oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołączonego do zaświadczenia Z-3 lub Z-3a. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy a jego wzór znajduje się na stronie www.zus.pl


Foto: Pixabay

ZUS istnieje od 85 lat, a sam skrót ZUS dorobił się wielu osobliwych rozwinięć. Wielu twierdzi, że bycie rzecznikiem prasowym instytucji obsługującej 25 mln ludzi to najbardziej niewdzięczne zajęcie w tym kraju. Hmm..ciekawe dlaczego? Prywatnie, spełniony mąż oraz szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Nie wyobraża życia bez książek, starych mebli, pracy i majsterkowania wokół domu.

Więcej w NEWS

Do góry
Skip to content