Połącz się z nami

Magazyn Opolski

Nie chcesz płacić składek w ZUS? Masz tylko dwa tygodnie żeby złożyć wniosek

Masz tylko dwa tygodnie żeby złożyć wniosek_informacja prasowa ZUS

BIZNES

Nie chcesz płacić składek w ZUS? Masz tylko dwa tygodnie żeby złożyć wniosek

Opolski ZUS przypomina, że tylko do końca czerwca można składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek. Ulga może wynieść 100 proc. lub 50 proc. łącznej kwoty składek, a zależy to od ilości pracowników w firmie bądź rodzaju działalności gospodarczej.

Zniesienie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w pełnej wysokości za trzy miesiące – od marca do maja 2020 r., to jeden z najważniejszych elementów tzw. tarczy antykryzysowej. Abolicji składkowa w ZUS jest przewidziana dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz małych firm, zgłaszających maksymalnie 9 osób do ubezpieczeń społecznych. Natomiast z oferty 50 procentowej ulgi w opłacaniu składek mogą skorzystać przedsiębiorstwa zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób.

– W województwie opolskim kwota marcowych umorzeń sięgnęła 92 milionów złotych, a liczba wniosków o zwolnienie ze składek przekroczyła 30 tysięcy. Wniosków dotyczących zwolnienia za kwiecień było 29,6 tysiące, a suma umorzenia to 77,4 miliony złotych. Dotychczas w skali kraju Zakład Ubezpieczeń Społecznych umorzył składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych na łączną kwotę ponad 7,5 miliarda złotych – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

W całej Polsce zwolnieniem z obowiązku rozliczania się z ZUS zostało na razie objętych 1,7 mln firm, za marzec na kwotę 4 mld zł, a za kwiecień na kwotę 3,5 mld zł.

Jakiego rodzaju składek dotyczy zwolnienie? Składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Co zrobić żeby być zwolnionym z opłacania składek? Wystarczy złożyć wypełniony wniosek o symbolu RDZ. Jest on dostępny na stronie internetowej ZUS. Można go zapisać na dysku komputera, wypełnić i wydrukować, a następnie wysłać za pośrednictwem poczty albo dostarczyć osobiście w dowolnej placówce Zakładu. Innym sposobem jest wysłanie wniosku drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS – Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy w opolskim oddziale Zakładu.

Jeśli decyzja będzie negatywna, czyli ZUS odmówi zwolnienia z opłacania składek, możesz złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wystarczy, że złożysz w tej kwestii pismo w najbliższej placówce ZUS. Trzeba jednak pamiętać, że na złożenie sprzeciwu jest 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Foto: Pixabay

ZUS istnieje od 85 lat, a sam skrót ZUS dorobił się wielu osobliwych rozwinięć. Wielu twierdzi, że bycie rzecznikiem prasowym instytucji obsługującej 25 mln ludzi to najbardziej niewdzięczne zajęcie w tym kraju. Hmm..ciekawe dlaczego? Prywatnie, spełniony mąż oraz szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Nie wyobraża życia bez książek, starych mebli, pracy i majsterkowania wokół domu.

Więcej w BIZNES

Do góry
Skip to content