Połącz się z nami

Magazyn Opolski

Od 15-go kwietnia ZUS wypłaca świadczenia postojowe. Pierwsze przelewy w drodze

Od dzisiaj ZUS wypłaca świadczenia postojowe. Pierwsze przelewy w drodze

BIZNES

Od 15-go kwietnia ZUS wypłaca świadczenia postojowe. Pierwsze przelewy w drodze

Prawie 1600 samozatrudnionych z województwa opolskiego dostało 15-go kwietnia świadczenie postojowe. Opolski ZUS przeleje na konta wnioskodawców ponad 3,1 mln zł.

Przelewy w drodze

Do 14 kwietnia do opolskich placówek ZUS wpłynęło prawie 10,6 tys. wniosków o pomoc z tarczy antykryzysowej. Ponad 8,3 tys. dotyczyło zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. W całym kraju takich próśb ZUS przyjął ponad 450 tys.

Z puli wszystkich formularzy jakie dotarły do opolskich jednostek ZUS, przeszło 2 tys. to wnioski o wypłatę świadczenia postojowego. Świadczenie wynosi 80 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku, czyli 2080 zł. Jest to kwota „na rękę”. W skali kraju tylko 15-go kwietnia ZUS wydał na ten cel 172 mln zł.

– Od 15-go kwietnia przelewamy pieniądze opolskim wnioskodawcom. Świadczenie postojowe wysyłamy do osób prowadzących własną działalność, których wnioski o świadczenie postojowe nie budziły wątpliwości. W pierwszej turze pieniądze trafią do prawie 1600 samozatrudnionych z Opolszczyzny, zaś w całym kraju to świadczenie trafi na konta ponad 86 tysięcy osób – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Przypominamy kto ma prawo do świadczenia postojowego:

•          przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, pod warunkiem jej rozpoczęcia przed 1 lutego 2020 r., gdy ich przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie uległ obniżeniu o co najmniej 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca,

•          przedsiębiorcy, którzy zawiesili prowadzenie działalności, pod warunkiem rozpoczęcia działalności przed 1 lutego 2020 r. i jej zawieszenia po 31 stycznia 2020 r.,

•          osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa agencyjna, umowa o dzieło), pod warunkiem, że umowa została zawarta przed 1 lutego 2020 r.,

•          osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które płacą podatek w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia z podatku VAT.

Prawo do świadczenia przysługuje, gdy:

•          przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie był niższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach  z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku (15 595,74 zł dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020 r.),

•          uprawniony do świadczenia postojowego nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. umowy o pracę),

ZUS będzie wypłacał świadczenie postojowe tylko w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy podany we wniosku. Co istotne, świadczenie to jest wolne od potrąceń i egzekucji komorniczych.

Jak wspomnieliśmy wyżej kwota świadczenia postojowego to co do zasady 2080 zł. Jednak mogą być wyjątki. Jakie?

•          świadczenie przysługuje w wysokości 50% najniższego wynagrodzenia obowiązującego w roku 2020 (2 600 x 50% = 1 300 zł) dla przedsiębiorców, którzy płacą podatek w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia z podatku VAT (ze względu na brak ewidencji przychodów);

•          świadczenie przysługuje w wysokości wynagrodzenia ujętego w umowie cywilnoprawnej lub w umowach cywilnoprawnych, gdy wynagrodzenie z tych umów w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek wynosi mniej niż 50% najniższego wynagrodzenia obowiązującego w roku 2020 (2 600 x 50% = 1 300 zł).


Foto: Pixabay

ZUS istnieje od 85 lat, a sam skrót ZUS dorobił się wielu osobliwych rozwinięć. Wielu twierdzi, że bycie rzecznikiem prasowym instytucji obsługującej 25 mln ludzi to najbardziej niewdzięczne zajęcie w tym kraju. Hmm..ciekawe dlaczego? Prywatnie, spełniony mąż oraz szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Nie wyobraża życia bez książek, starych mebli, pracy i majsterkowania wokół domu.

Więcej w BIZNES

Do góry
Skip to content