Połącz się z nami

Magazyn Opolski

Uwaga emeryci i renciści! Od czerwca nowe limity dorabiania

Od czerwca nowe limity dorabiania

BIZNES

Uwaga emeryci i renciści! Od czerwca nowe limity dorabiania

Jesteś na wcześniejszej emeryturze lub rencie i zastanawiasz się czy możesz dorobić? Możesz, ale tylko do pewnego poziomu. Od 1 czerwca zmieniają się limity. Jeśli jesteś aktywny zawodowo, sprawdź swoje możliwości!

Czerwiec – sierpień

Limity dorabiania zmieniają się co trzy miesiące, a powinni je sprawdzać wcześniejsi emeryci i renciści. Najnowsze będą obowiązywać od początku czerwca do końca sierpnia.

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych może pomniejszyć wypłacaną emeryturę lub rentę, gdy przychód z dodatkowych źródeł będzie większy niż 70 procent przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Od czerwca to kwota 3732,10 złotych brutto. Wypłata świadczenia może być również zawieszona jeśli dodatkowe przychody przekroczą 130 procent przeciętnego wynagrodzenia. Nowa kwota graniczna to 6931 złotych i jest wyższa o prawie 500 złotych w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Zmniejszenie bądź zawieszenie wypłacanego świadczenia zależy od ewentualnych przychodów z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, od których obowiązkowo są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. 

Ile maksymalnie?

Gdy dodatkowe dochody będą wyższe niż poziom 70 procent przeciętnego wynagrodzenia, to emerytura bądź renta będzie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Natomiast maksymalne kwoty zmniejszenia dla poszczególnych świadczeń wyglądają tak:

•          620,37 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

•          465,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

•          527,35 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Przez najbliższe trzy miesiące będą obowiązywały następujące limity, po przekroczeniu których dorabiający wcześniejszy emeryt lub rencista powinien powiadomić ZUS:

jeśli suma dodatkowego przychodu nie przekroczy 3732,10 zł miesięcznie, świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości,

– uzyskanie przychodów w granicach od 3732,10 zł do 6 931 zł, spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia,

– jeśli emeryt lub rencista zarobi powyżej 6 931 zł, to wypłata emerytury lub renty
w danym miesiącu będzie zawieszona.

Kto może dorabiać bez ograniczeń

O uszczuplenie swoich świadczeń z ZUS w przypadku dodatkowych dochodów nie muszą się martwić emeryci, którzy zakończyli aktywność zawodową po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (kobiety po 60 roku życia i mężczyźni po ukończeniu 65 lat). ZUS nie zmniejszy też ani nie zawiesi świadczenia w razie osiągania przychodów przez osoby uprawnione do emerytury częściowej.

Budżet domowy bez konsekwencji mogą uzupełniać też niektórzy renciści. Gwarancję wypłaty renty w pełnej wysokości mają inwalidzi wojenni, osoby pobierające rentę z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń. Bez ograniczeń zarobkować mogą także osoby pobierające rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.


Foto: Pixabay

ZUS istnieje od 85 lat, a sam skrót ZUS dorobił się wielu osobliwych rozwinięć. Wielu twierdzi, że bycie rzecznikiem prasowym instytucji obsługującej 25 mln ludzi to najbardziej niewdzięczne zajęcie w tym kraju. Hmm..ciekawe dlaczego? Prywatnie, spełniony mąż oraz szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Nie wyobraża życia bez książek, starych mebli, pracy i majsterkowania wokół domu.

Więcej w BIZNES

Do góry
Skip to content