Połącz się z nami

Magazyn Opolski

Wniosek o emeryturę i rentę możesz złożyć później i nie stracisz

Opolski ZUS zapewnia - wypłaca emerytury i renty bez zakłóceń

NEWS

Wniosek o emeryturę i rentę możesz złożyć później i nie stracisz

Jeśli w czasie epidemii nie chcesz lub z różnych przyczyn nie zdołasz złożyć wniosku o emeryturę czy rentę, możesz to zrobić później. Nie stracisz pieniędzy za wcześniejsze miesiące. Jest tylko jeden warunek.

Emerytur, renta, przeliczenie

ZUS przyznaje prawo do emerytury bądź renty od miesiąca, w którym zainteresowany złoży wniosek o świadczenie. To ogólna zasada. Natomiast obecnie, ZUS będzie mógł przyznać świadczenie za cały okres epidemii, nawet jeśli potencjalny emeryt bądź rencista nie zdecyduje się na złożenie wniosku teraz, a zrobi to później. To samo dotyczy wniosku
o przeliczenie emerytury. Można go odłożyć w czasie, bez ryzyka uszczuplenia przeliczenia za poprzednie miesiące.

 – Jeśli ze względu na stan epidemii postanowisz złożyć wniosek o emeryturę bądź rentę po dopiero po jakimś czasie od chwili nabycia uprawnień do świadczenia, to wystarczy że dołączysz do wniosku stosowne oświadczenie. Powinieneś wskazać w nim datę, od której oczekujesz przyznania prawa do świadczenia. Data ta, nie może być wcześniejsza niż 1 marca 2020 roku. Wniosek razem z oświadczeniem możesz złożyć w ZUS najpóźniej do 30 dni od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii związanego z COVID-19 – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego i dodaje: – Każdy kto zamierza skorzystać z tej możliwości musi pamiętać, że na wskazany w oświadczeniu dzień, od którego ubiega się o emeryturę czy rentę, musi spełniać wszystkie warunki do przyznania konkretnego rodzaju świadczenia.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli jesteś zainteresowany takim rozwiązaniem i złożysz wniosek o emeryturę na przykład w lipcu, ale warunki do  emerytury spełniłeś już w marcu, będziesz miał prawo do świadczenia od marca o ile, do składanego w lipcu wniosku o emeryturę dołączysz oświadczenie, gdzie wyrażasz wolę uzyskania świadczenia od marca.

Ważne terminy

ZUS zwraca uwagę na jeszcze jeden ważny element. Prawo do emerytury, to nie to samo co prawo do jej wypłaty. Żeby emerytura mogła być wypłacana, konieczne jest rozwiązanie stosunku pracy. Jeśli złożysz sam wniosek o świadczenie ale nie przerwiesz aktywności zawodowej, to prawo świadczenia będziesz miał przyznane ale bez wypłaty. Dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy ZUS będzie mógł wypłacać należności oczywiście razem z wyrównaniem, od początku okresu za który przyznano prawo do świadczenia.

Jeśli ubiegasz się o rentę z tytułu niezdolności do pracy trzeba zwróć uwagę, że dla ustalenia prawa do renty konieczne będzie spełnienie wszystkich warunków ustawowych, w tym ustalenie daty powstania niezdolności do pracy. 

– Załóżmy, że w lipcu złożysz wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy, a warunki dotyczące stażu pracy spełniłeś na 1 marca 2020 roku. Do lipcowego wniosku o rentę dołączysz oświadczenie, że wnosisz o ustalenie prawa do renty właśnie od 1 marca. Jednak zgodnie z orzeczeniem lekarza orzecznika, niezdolność do pracy powstała dopiero od 1 maja. W takiej sytuacji renta z tytułu niezdolności do pracy, o którą wnioskujesz w lipcu, będzie mogła zostać wypłacona od maja. Dlaczego? Bo od maja zostały spełnione wszystkie ustawowe warunki do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy – Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy z opolskiego ZUS.  

Regulacja pozwalająca na późniejsze złożenie wniosku o świadczenie nie ma zastosowania do świadczeń przyznawanych w drodze wyjątku, do których należą również rodzicielskie świadczenia uzupełniające.


Foto: Pixabay

ZUS istnieje od 85 lat, a sam skrót ZUS dorobił się wielu osobliwych rozwinięć. Wielu twierdzi, że bycie rzecznikiem prasowym instytucji obsługującej 25 mln ludzi to najbardziej niewdzięczne zajęcie w tym kraju. Hmm..ciekawe dlaczego? Prywatnie, spełniony mąż oraz szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Nie wyobraża życia bez książek, starych mebli, pracy i majsterkowania wokół domu.

Więcej w NEWS

Do góry
Skip to content