Połącz się z nami

Magazyn Opolski

Zadłużenie w ZUS? Dogadaj się i spłacaj w ratach

Zadłużenie w ZUS
źródło: https://pixabay.com/pl/

BIZNES

Zadłużenie w ZUS? Dogadaj się i spłacaj w ratach

ZUS oferuje ulgi i umorzenia dla zadłużonych przedsiębiorców. Jest kilka sposobów, by uregulować zaległości z tytułu opłacania składek. Najbardziej popularny na Opolszczyźnie jest układ ratalny.

Jest wyjście

Kiedy firma lub osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą traci płynność finansową, może to odbić się na regularnym opłacaniu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne w ZUS. Jeśli zadłużenie rośnie warto sięgnąć po jedną z form pomocy.  Co proponuje ZUS? Jest kilka opcji.

Od początku tego roku do opolskich placówek ZUS wpłynęło 2659 wniosków o ulgi i umorzenia. Zdecydowaną większość, bo aż 1698 stanowiły prośby o rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Większość z nich została rozpatrzona przez opolski oddział pozytywnie.

– Układ ratalny jako forma oddłużenia jest najczęściej wybieranym wariantem, z którego korzystają przedsiębiorcy i samozatrudnieni w naszym regionie. To po prostu umowa, dzięki której płatnik składek spłaca należności w miesięcznych ratach o ustalonej wysokości. Na raty można rozłożyć całość kwoty, którą przedsiębiorca jest zobowiązany opłacić z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Ktoś, kto ubiega się o rozłożenie wierzytelności może zaproponować okres spłaty, termin płatności i wysokość rat, realnie oceniając swoje możliwości – Elżbieta Kaczorowska-Rams, zastępca dyrektora do spraw dochodów w opolskim oddziale ZUS.

Na układach ratalnych nie kończy się oferta pomocy ZUS dla płatników, którzy mają kłopoty z systematycznym opłacaniem należności. Jest jeszcze kilka rozwiązań, dzięki którym przedsiębiorcy mogą „wyjść na prostą”.

Według danych opolskiego ZUS, od stycznia do końca listopada br. płatnicy składek z regionu złożyli ponadto:

  • 298 wniosków o odroczenie terminu płatności składek,
  • 410 próśb o rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych,
  • 253 wnioski o umorzenie należności z tytułu składek.

ZUS zapewnia, że sytuacja każdego wnioskodawcy jest rozpatrywana indywidualnie i brane są pod uwagę okoliczności majątkowe, materialne i rodzinne.

Jakie są plusy?

Na przykład podpisanie z ZUS umowy o ratalnej spłacie zadłużenia to między innymi komfort rozliczania się nawet przez kilka lat. Co więcej, zawieszenie naliczania odsetek od kwoty zadłużenia oraz wstrzymanie wobec wnioskodawcy postępowania egzekucyjnego (jeśli takie było prowadzone). Dodatkowo po podpisaniu umowy przedsiębiorca może otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek w ZUS, a taki dokument może być niezbędny przy uczestnictwie w przetargach, ubieganiu się o dopłaty i granty czy staraniu się o linię kredytową w banku.

Czy po zawarciu umowy możesz zmienić jej warunki? Jak najbardziej. Jeśli twoja sytuacja finansowa ulegnie zmianie, możesz wystąpić do ZUS z wnioskiem o zmianę warunków udzielonej ulgi, czyli na przykład zmianę terminu płatności rat lub ich wysokości czy skrócenie lub wydłużenie okresu spłaty należności.

Trzeba jednak pamiętać, że układ ratalny może być rozwiązany jeśli nie będziesz spełniał konkretnych kryteriów. Na przykład, gdy nie wywiążesz się z obowiązku opłacania składek bieżących w pełnej wysokości, nie opłacisz należności objętych umową w terminie płatności ostatniej raty wynikającym z harmonogramu spłaty, gdy zostaną ujawnione nowe okoliczności, nieznane lecz istniejące w dniu podpisania umowy, z których wynika, że wprowadziłeś ZUS w błąd w celu uzyskania ulgi w spłacie należności. Również wtedy, gdy złożysz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od realizacji umowy.

Gdzie pytać?

O sposobach na oddłużenie i wymaganych formalnościach dowiesz się bez wychodzenia z domu. Wystarczy zamówić wideorozmowę z konsultantem ZUS. Na stronie internetowej www.zus.pl należy wybrać „E-wizyta w ZUS”, potem „Umów się na e-wizytę”, a w ostatnim kroku wybrać opcję „Ulgi i umorzenia”.

Początkiem zawarcia układu ratalnego z ZUS jest złożenie wniosku wraz z uzasadnieniem. Można to zrobić pisemnie, a wniosek złożyć osobiście w placówce ZUS lub wysłać pocztą. Jest też ścieżka elektroniczna za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS, oczywiście po wcześniejszym założeniu konta na tym portalu. Alternatywą jest też wniesienie wniosku ustnie do protokołu, w obecności pracownika ZUS.

Jeśli nie jesteś pewny jaka forma oddłużenia jest dla ciebie optymalna, najpierw warto spotkać się z doradcą do spraw ulg i umorzeń w najbliższej placówce ZUS. Tam dowiesz się jaka ulga najlepiej sprawdzi się biorąc pod uwagę wielkość firmy, profilu działalności i kwotę zadłużenia.

ZUS istnieje od 85 lat, a sam skrót ZUS dorobił się wielu osobliwych rozwinięć. Wielu twierdzi, że bycie rzecznikiem prasowym instytucji obsługującej 25 mln ludzi to najbardziej niewdzięczne zajęcie w tym kraju. Hmm..ciekawe dlaczego? Prywatnie, spełniony mąż oraz szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Nie wyobraża życia bez książek, starych mebli, pracy i majsterkowania wokół domu.

Więcej w BIZNES

Do góry
Skip to content