Połącz się z nami

Magazyn Opolski

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 26 kwietnia

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 26 kwietnia

NEWS

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 26 kwietnia

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 8 lat został przedłużony na okres zamknięcia placówek oświatowych, jednak nie dłużej niż do 26 kwietnia – przypomina opolski Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Opolscy rodzice korzystają

Do 26 kwietnia rodzice mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego, którego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na ogólnych zasadach. Takie możliwości, dają rodzicom bądź opiekunom aktualne rozporządzenia, regulujące działalność przedszkoli, szkół i żłobków w czasie zagrożenia koronawirusem.

– Zaledwie w miesiąc, czyli od chwili gdy w związku z epidemią placówki oświatowe zostały zamknięte, do opolskich jednostek ZUS trafiło osiem razy więcej wniosków o zasiłek opiekuńczy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Od 12 marca do 10 kwietnia zarejestrowaliśmy ponad 9,7 tysiąca wniosków o zasiłki opiekuńcze, w tym o dodatkowe świadczenia, wynikające ze specjalnej ustawy. W tym samym okresie 2019 roku wniosków o wypłatę zasiłku opiekuńczego było nieco ponad 1200. Widoczny wzrost zainteresowania zasiłkami opiekuńczymi to oczywiście efekt specyficznych okoliczności czyli nieczynnych szkół i przedszkoli oraz możliwości korzystania z niestandardowego rodzaju zasiłku dla opiekujących się dziećmi – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

ZUS przypomina jednocześnie, że od 26 marca zasiłek przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, rodzicom dzieci do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz tym, które mają dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Od 26 marca przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Za weekend też dostaniesz zasiłek

 – Warto pamiętać, że zasiłek opiekuńczy przysługuje za każdy dzień sprawowania opieki, nie wyłączając dni wolnych, więc również za weekendy. Jeśli rodzic bądź opiekun sporządzający wniosek wpisze okres obejmujący sobotę i niedzielę, to będzie miał prawo do tego świadczenia także za te dni. W związku z częstymi pytania o to, na czyje konto trafi zasiłek wyjaśniamy, że będzie on wypłacony temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę – Sebastian Szczurek z opolskiego ZUS.

O zamiarze korzystania z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio ZUS. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać do Zakładu oświadczenie elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.


Foto: Pixabay

ZUS istnieje od 85 lat, a sam skrót ZUS dorobił się wielu osobliwych rozwinięć. Wielu twierdzi, że bycie rzecznikiem prasowym instytucji obsługującej 25 mln ludzi to najbardziej niewdzięczne zajęcie w tym kraju. Hmm..ciekawe dlaczego? Prywatnie, spełniony mąż oraz szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Nie wyobraża życia bez książek, starych mebli, pracy i majsterkowania wokół domu.

Więcej w NEWS

Do góry
Skip to content