Połącz się z nami

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 26 kwietnia

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 26 kwietnia

NEWS

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 26 kwietnia

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 8 lat został przedłużony na okres zamknięcia placówek oświatowych, jednak nie dłużej niż do 26 kwietnia – przypomina opolski Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Opolscy rodzice korzystają

Do 26 kwietnia rodzice mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego, którego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na ogólnych zasadach. Takie możliwości, dają rodzicom bądź opiekunom aktualne rozporządzenia, regulujące działalność przedszkoli, szkół i żłobków w czasie zagrożenia koronawirusem.

– Zaledwie w miesiąc, czyli od chwili gdy w związku z epidemią placówki oświatowe zostały zamknięte, do opolskich jednostek ZUS trafiło osiem razy więcej wniosków o zasiłek opiekuńczy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Od 12 marca do 10 kwietnia zarejestrowaliśmy ponad 9,7 tysiąca wniosków o zasiłki opiekuńcze, w tym o dodatkowe świadczenia, wynikające ze specjalnej ustawy. W tym samym okresie 2019 roku wniosków o wypłatę zasiłku opiekuńczego było nieco ponad 1200. Widoczny wzrost zainteresowania zasiłkami opiekuńczymi to oczywiście efekt specyficznych okoliczności czyli nieczynnych szkół i przedszkoli oraz możliwości korzystania z niestandardowego rodzaju zasiłku dla opiekujących się dziećmi – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

ZUS przypomina jednocześnie, że od 26 marca zasiłek przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, rodzicom dzieci do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz tym, które mają dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Od 26 marca przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Za weekend też dostaniesz zasiłek

 – Warto pamiętać, że zasiłek opiekuńczy przysługuje za każdy dzień sprawowania opieki, nie wyłączając dni wolnych, więc również za weekendy. Jeśli rodzic bądź opiekun sporządzający wniosek wpisze okres obejmujący sobotę i niedzielę, to będzie miał prawo do tego świadczenia także za te dni. W związku z częstymi pytania o to, na czyje konto trafi zasiłek wyjaśniamy, że będzie on wypłacony temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę – Sebastian Szczurek z opolskiego ZUS.

O zamiarze korzystania z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio ZUS. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać do Zakładu oświadczenie elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.


Foto: Pixabay

ZUS istnieje od 85 lat, a sam skrót ZUS dorobił się wielu osobliwych rozwinięć. Wielu twierdzi, że bycie rzecznikiem prasowym instytucji obsługującej 25 mln ludzi to najbardziej niewdzięczne zajęcie w tym kraju. Hmm..ciekawe dlaczego? Prywatnie, spełniony mąż oraz szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Nie wyobraża życia bez książek, starych mebli, pracy i majsterkowania wokół domu.

Więcej w NEWS

Do góry
Skip to content