Połącz się z nami

Magazyn Opolski

Konkurs fotograficzny – naturalnie różnorodna Aglomeracja Opolska

Konkurs fotograficzny - naturalnie różnorodna Aglomeracja Opolska

NEWS

Konkurs fotograficzny – naturalnie różnorodna Aglomeracja Opolska

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska organizuje konkurs fotograficzny NATURALNIE RÓŻNORODNA AGLOMERACJA OPOLSKA na wykonanie zdjęć przedstawiających lokalne zasoby przyrodnicze i różnorodność biologiczną obszaru Aglomeracji Opolskiej oraz działania związane z ochroną przyrody.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie aglomeracja-opolska.pl w zakładce Realizowane projekty -> Ochrona różnorodności biologicznej (dokładny adres: https://aglomeracja-opolska.pl/realizowane-projekty/konkurs-fotograficzny-naturalnie-roznorodna-aglomeracja-opolska).

Prace konkursowe należy składać osobiście w siedzibie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, które znajduje się w budynku Błękitnej Wstęgi przy ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole, bądź przesłać kurierem lub pocztą na wskazany adres z dopiskiem „Konkurs fotograficzny 2018”.

Prace można zgłaszać do 15 października br. , przy czym decyduje data wpływu.

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska

Więcej w NEWS

Do góry
Skip to content