Połącz się z nami

Magazyn Opolski

Przybywa cudzoziemskich przedsiębiorców, którzy płacą składki w ZUS

Przybywa cudzoziemskich przedsiębiorców, którzy płacą składki w ZUS

BIZNES

Przybywa cudzoziemskich przedsiębiorców, którzy płacą składki w ZUS

W Polsce jest już ponad 46 tys. cudzoziemców, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Liczba obcokrajowców z własnymi biznesami dynamicznie rośnie. Wobec ZUS mają takie same obowiązki jak obywatele polscy.

Nie ma promocji za obywatelstwo

Rok temu Zakład Ubezpieczeń Społecznych notował 28,3 tys. ubezpieczonych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy podali obywatelstwo inne niż polskie. Pod koniec 2018 r. takich deklaracji w ZUS było niecałe 18 tys. Te dane pokazują, że znacząco przybywa w Polsce firm i osób z jednoosobową działalnością, którzy w dokumentach zgłoszeniowych wskazują obywatelstwo innych państw.

–  Cudzoziemcy jako przedsiębiorcy mają w ZUS takie same prawa jak obywatele polscy, ale też jednakowe obowiązki. Na przykład rozpoczynając jednoosobową działalność mogą sięgnąć po ułatwienia w postaci ulgi na start, składek na preferencyjnych warunkach czy małego ZUS-u plus. Jednocześnie mają obowiązki czyli powinni zgłosić, a we właściwym momencie wyrejestrować siebie z ubezpieczeń społecznych, zgłosić i wyrejestrować firmę oraz terminowo rozliczać i opłacać składki – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.


Liczba ubezpieczonych w ZUS na koniec września tego roku wyniosła 16 mln 184 tys. osób czyli o 41 tys. więcej niż rok wcześniej. W ogólnej liczbie ubezpieczonych 6,9 proc. osób posiadało obywatelstwo inne niż polskie.

Na koniec września br. w ZUS było zarejestrowanych 1 mln 112 tys. obcokrajowców, co oznacza wzrost o 6,4 proc. w porównaniu do września 2022 r. Aż 59,4 proc. osób było pracownikami, 36,6 proc. wykonywało pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej, a pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia.


Świat w pigułce

Obecnie, we wszystkich oddziałach ZUS, prowadzenie działalności gospodarczej, która wiąże się z opłacaniem składek deklarują osoby z obywatelstwem co najmniej 120 państw. Najbardziej kreatywni są przybysze z Ukrainy. Aż 21,6 tys. płatników wskazało obywatelstwo tego kraju. Od kilkunastu miesięcy to właśnie wśród tej grupy widać najbardziej znaczący wzrost w kategorii „jestem na swoim”. Jeszcze rok temu Ukraińcy stanowili jedną trzecią przedsiębiorczych imigrantów, a teraz niemal 47 proc.

Drugą co do liczebności grupą, która podejmuje inicjatywę w prywatnym sektorze są Białorusini – 9034 osoby, a trzecią płatnicy deklarujący obywatelstwo wietnamskie – 1154 zgłoszenia. Na dalszym miejscach są osoby, które wskazały obywatelstwo rosyjskie – 1030, niemieckie – 918, włoskie – 800, bułgarskie – 769 obywateli oraz brytyjskie – 738 osób.

Wśród płatników składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej są osoby legitymujące się obywatelstwem tak odległych krajów jak m.in. Argentyna, Australia, Barbados, Belize, Ekwador, Indonezja, Kostaryka, Mongolia, Nepal, Nowa Zelandia, Rwanda, Salwador, Singapur, Tanzania oraz Zimbabwe.

Duże miasta magnesem

Jesienne dane ZUS pokazują, że najwięcej osób z obcym paszportem prowadzi biznes w największych polskich aglomeracjach. Z ponad 46 tys. cudzoziemskich płatników składek w ZUS, prawie 14,9 tys. zgłoszonych jest w województwie mazowieckim, w tym w warszawskich oddziałach Zakładu niemal 13,8 tys. Placówki ZUS w województwie dolnośląskim ubezpieczają ponad 5,6 tys. obcokrajowców z działalnością gospodarczą, z czego we wrocławskim oddziale jest aż 4578 takich osób. W całym województwie małopolskim składki w ZUS opłaca przeszło 4,5 tys. cudzoziemców, którzy są płatnikami składek w ZUS, zaś tylko w krakowskim oddziale ZUS robi to obecnie 4102 osób.

Najmniej osób z innym paszportem niż polski, które rozliczają składki w ZUS jest
w województwie świętokrzyskim, bo zaledwie 373. Opolski ZUS pobiera składki od 662 płatników – cudzoziemców,
a oddziały w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim obejmujące województwo lubuskie od 1121 przedsiębiorców obcokrajowców. Bez względu na wielkość i potencjał regionu czy miasta, na terytorium całego kraju rośnie grono osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców, z innym obywatelstwem niż polskie. Na przykład na Opolszczyźnie rok temu taką aktywność podjęło 454 osób, a pod koniec 2018 r. było to tylko 292 aktywnych płatników składek. 

ZUS istnieje od 85 lat, a sam skrót ZUS dorobił się wielu osobliwych rozwinięć. Wielu twierdzi, że bycie rzecznikiem prasowym instytucji obsługującej 25 mln ludzi to najbardziej niewdzięczne zajęcie w tym kraju. Hmm..ciekawe dlaczego? Prywatnie, spełniony mąż oraz szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Nie wyobraża życia bez książek, starych mebli, pracy i majsterkowania wokół domu.

Więcej w BIZNES

Do góry
Skip to content