Połącz się z nami

Magazyn Opolski

ZUS przypomina o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

NEWS

ZUS przypomina o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

W województwie opolskim rodzicielskie świadczenie uzupełniające otrzymuje obecnie 1383 osoby. O ten specjalny dodatek do emerytury przyznawany przez ZUS mogą ubiegać się matki lub ojcowie, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci.

Nie tylko dla kobiet!

Świadczenie jest realizowane w ramach programu mama 4 plus. Obowiązuje on od marca 2019 roku. Wynosi on 1338,44 zł brutto. Dodatek jest waloryzowany, dlatego jego aktualna wysokość może się zmienić.

O dodatek z tego programu mogą starać się matki po 60 roku życia, które urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej czworo dzieci. O świadczenie mogą się starać również mężczyźni. Kryteria w ich przypadku to wiek 65 lat oraz udowodnienie, że wychowali czwórkę dzieci. Jeśli matka zmarła, porzuciła lub przez długi czas nie wychowywała.

Warunek urodzenie i wychowania dotyczy dzieci własnych, współmałżonka, dzieci przysposobionych lub dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. Z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Dwa rodzaje

Takie świadczenie należy się osobom, które w przeszłości były aktywne zawodowo i w momencie ubiegania się o dodatek utrzymują z ZUS emeryturę lub rentę. Jeśli wysokość, któregoś ze świadczeń jest niższa od kwoty minimalnej emerytury ustalonej w konkretnym okresie. Wówczas świadczenie rodzicielskie będzie uzupełnieniem do poziomu najniższej obowiązującej emerytury. Przeciętne wyrównanie między styczniem, a sierpniem tego roku wypłacane odbiorcom programu mama plus wyniosło niemal 737 zł.

Drugi ma charakter samoistny. Otrzymują je osoby, które nie nabyły prawa do żadnych świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS. W takiej sytuacji przyznana kwota świadczenia rodzicielskiego jest równa najniższej gwarantowanej emeryturze.

Świadczenie jest wniosek

Rodzicielskie świadczenie nie jest przyznawane przez ZUS z urzędu. Należy więc złożyć wniosek. Gotowy formularz o symbolu ZUS ERSU jest dostępny w salach obsługi klientów we wszystkich placówkach ZUS  lub do pobrania na stronie www.zus.pl

Poprawnie sporządzony wniosek, powinien zawierać dane osobowe, czyli imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (jeśli go nie masz, podaj serię i numer dowodu osobistego albo paszportu), adres zamieszkania ( jeśli nie masz stałego miejsca zamieszkania, podaj adres miejsca Twojego pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania. Adres do korespondencji ( jeśli jest inny niż adres zamieszkania). Ponadto informację o tym w jaki sposób chcesz otrzymywać świadczenie (podaj niezbędne dane, abyśmy mogli zrealizować wypłatę, np. nazwę banku i numer Twojego konta bankowego). Wniosek musi być też podpisany przez wnioskodawcę.

ZUS istnieje od 85 lat, a sam skrót ZUS dorobił się wielu osobliwych rozwinięć. Wielu twierdzi, że bycie rzecznikiem prasowym instytucji obsługującej 25 mln ludzi to najbardziej niewdzięczne zajęcie w tym kraju. Hmm..ciekawe dlaczego? Prywatnie, spełniony mąż oraz szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Nie wyobraża życia bez książek, starych mebli, pracy i majsterkowania wokół domu.

Więcej w NEWS

Do góry
Skip to content