Połącz się z nami

Magazyn Opolski

Co to jest i do czego służy ZUS PEL?

źródło: https://pixabay.com/pl/photos/student-pisanie-na-maszynie-849825/

BIZNES

Co to jest i do czego służy ZUS PEL?

Masz do załatwienia sprawę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a nie możesz tego zrobić osobiście? Jest na to sposób! Udziel pełnomocnictwa wybranej osobie do kontaktu z ZUS.

Załatwienie sprawy urzędowej może wymagać zaangażowania członka rodziny lub znajomego. Wtedy potrzebne jest pełnomocnictwo. W takiej sytuacji warto sięgnąć po formularz ZUS PEL. Możesz skorzystać z takiej opcji bez względu na to czy jesteś zapracowanym przedsiębiorcą, ubezpieczonym czy emerytem. Jeśli na przykład jesteś pracodawcą lub prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą. Możesz do relacji prawnych z ZUS wyznaczyć swojego pracownika bądź przedstawiciela biura rachunkowego.

Co załatwisz przez ZUS PEL?

 – Formularz ZUS PEL jest prosty, a w niektórych miejscach są podpowiedzi jak poprawnie wypełnić jego konkretne części. Pełnomocnictwo może być udzielone na określony czas lub bezterminowo, do odwołania. Żeby odwołać udzielone pełnomocnictwa należy wypełnić formularz ZUS PEL-O czyli odwołanie pełnomocnictwa. Jeśli natomiast chcesz zawęzić lub rozszerzyć zakres udzielonego pierwotnie pełnomocnictwa. Powinieneś dostarczyć do ZUS nowy formularz ZUS PEL i podać taki zakres czynności. Do jakiego powołujesz wybraną osobę – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Co istotne upoważnienie ZUS PEL może być jednorazowe i dotyczyć szczególnej czynności np. pełnomocnictwo do wysyłania korespondencji lub jej odbioru. Może być do sprawy aktualnej czyli tej w trakcie załatwiania, ale może też wskazywać na jakieś zadania w najbliższej przyszłości. Pełnomocnictwo ZUS PEL może być też sporządzone na stałe. Czyli określać, że osoba umocowana ma prawo do prowadzenia wszelkich spraw w ZUS.

Co udostępnisz?

Pełnomocnictwa możesz udzielić bez względu na to jaką masz rolę w ZUS. Sporządzasz je z perspektywy ubezpieczonego w ZUS. Jako płatnik składek bądź osoby, której ZUS wypłaca jakieś świadczenie, a nawet jako komornika. Jeśli w formularzu nie ograniczysz zakresu pełnomocnictwa do konkretnych czynności, to ZUS nada osobie upoważnionej pełny dostęp do twoich danych.
Wyznaczony pełnomocnik będzie mógł np. składać w twoim imieniu wnioski i otrzymywać na nie odpowiedzi.

Dodatkowo osoba upoważniona będzie miała wgląd do twoich danych, które są zgromadzone w ZUS. W zależności od roli do:

  • Ubezpieczony – informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej, danych o zgłoszeniach do ubezpieczeń. Informacji o podstawach i składkach, zwolnień lekarskich, składkach zgromadzonych w OFE i na subkoncie w ZUS;
  • Świadczeniobiorca – informacji o świadczeniach, które wypłaca/wypłacił ZUS np. emeryturze, rencie, zasiłku chorobowym, zasiłku macierzyńskim (w tym informacji o wysokości tych świadczeń), zwolnień lekarskich, formularzy PIT;
  • Płatnik składek – stanu rozliczeń z ZUS. Danych osób zgłoszonych do ubezpieczeń przez płatnika oraz ich elektronicznych zwolnień lekarskich. Oraz – jeśli płatnik zgłasza do ubezpieczenia mniej niż 100 ubezpieczonych. Dostęp do aplikacji ePłatnik, przez którą można składać dokumenty ubezpieczeniowe;
  • Komornik – danych twojej kancelarii oraz do wniosków i odpowiedzi w sprawie udostępnienia danych osobowych.

Nie tylko na papierze

Pełnomocnictwo oraz odwołanie pełnomocnictwa złożyć można w organie ZUS. Można również posłużyć się w tym celu profilem zaufanym w systemie ePUAP, podpisem elektronicznym (e-dowodem) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Od 30 września 2020 r. ZUS udostępnił na Platformie Usług Elektronicznych ZUS uproszczone formularze pełnomocnictwa ZUS PEL oraz odwołania pełnomocnictwa ZUS PEL-O.

ZUS istnieje od 85 lat, a sam skrót ZUS dorobił się wielu osobliwych rozwinięć. Wielu twierdzi, że bycie rzecznikiem prasowym instytucji obsługującej 25 mln ludzi to najbardziej niewdzięczne zajęcie w tym kraju. Hmm..ciekawe dlaczego? Prywatnie, spełniony mąż oraz szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Nie wyobraża życia bez książek, starych mebli, pracy i majsterkowania wokół domu.

Więcej w BIZNES

Do góry
Skip to content