Połącz się z nami

Magazyn Opolski

Mniejsze zapotrzebowanie na 500 plus dla osób niesamodzielnych

źródło https://pixabay.com/pl/illustrations/skarbonka-z%c5%82oto-pieni%c4%85dze-finanse-2889046/

NEWS

Mniejsze zapotrzebowanie na 500 plus dla osób niesamodzielnych

Na Opolszczyźnie zmniejsza się liczba osób ubiegających się w ZUS o świadczenie uzupełniające z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji. Finansowe wsparcie przewidziane jest dla osób o niskich dochodach, a potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu i realizowaniu potrzeb życiowych.

Ile wpłynęło wniosków ESUN do opolskich placówek ZUS?

Od stycznia do września 2022 r. do opolskich placówek ZUS wpłynęły 1533 wnioski o symbolu ESUN. Czyli o przyznaniu świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych. Od września 2019 r., tj. od czasu, gdy można składać wnioski o datek kurczy się grono mieszkańców Opolszczyzny starających się o ten rodzaj wsparcia. Na przykład w całym 2020 r. ZUS w regionie odnotował 3315 takich wniosków, a w 2021 r. -2578. Na podstawie aktualnych danych opolskiego oddziału należy założyć, że liczba wniosków w bieżącym roku będzie niższa od poprzednich lat.

Kto może się ubiegać o 500+ dla niesamodzielnych osób?

O 500+ dla osób niesamodzielnych mogą ubiegać się osoby powyżej 18 roku życia, mieszkające w Polsce, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Prawo to dodatku jest również uzależnione od łącznej wysokości przysługujących świadczeń pieniężnych ze środków publicznych, czyli świadczeń otrzymywanych z ZUS bądź innych zakładów emerytalnych, stypendiów, zasiłków i dodatków.

Ile wynosi kwota graniczna?

Od marca tego roku kwota graniczna do której ZUS ustala prawo i wysokość świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wynosi 1896,13 zł brutto i jest wyższa od poprzedniej o około 120 zł. Próg maksymalnych dochodów zmienia się w marcu każdego roku i obowiązuje do lutego roku następnego.

Czy zmiana maksymalnego progu dochodowego oznacza, że trzeba składać nowe wnioski?

To, że zmienia się maksymalny próg dochodowy nie oznacza, że osoby pobierające świadczenie muszą składać nowe wnioski. Nowy formularz ZUS ESUN należy złożyć tylko wtedy, gdy upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji lub jeśli nowy próg dochodowy pozwala na ubieganie się o świadczenie uzupełniające.

Od czego zależy wysokość świadczeń uzupełniających?

Świadczenie uzupełniające nie zawsze będzie wypłacone w wysokości 500 zł. Jeśli osoba uprawniona pobiera emeryturę, rentę lub jakieś inne świadczenie, a łączna kwota brutto przyznanych świadczeń wynosi więcej niż 1396,13 zł. Od marca tego roku nie 1896,13 zł, to wysokość świadczenia opozycyjnego będzie niższa niż 500 zł. W takiej sytuacji będzie to różnica między kwotą 1896,13 zł, a łączną kwotą przysługujących świadczeń. Na przykład jeżeli suma obecnie pobieranych świadczeń wynosi 1500 zł, to świadczenie uzupełniające jest przyznawane w kwocie 396,13 zł. Świadczenie może być przyznane nawet w kwocie kilku złotych, jeżeli dana osoba osiąga dochód bliski 1896,13 zł brutto.

ZUS istnieje od 85 lat, a sam skrót ZUS dorobił się wielu osobliwych rozwinięć. Wielu twierdzi, że bycie rzecznikiem prasowym instytucji obsługującej 25 mln ludzi to najbardziej niewdzięczne zajęcie w tym kraju. Hmm..ciekawe dlaczego? Prywatnie, spełniony mąż oraz szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Nie wyobraża życia bez książek, starych mebli, pracy i majsterkowania wokół domu.

Więcej w NEWS

Do góry
Skip to content