Połącz się z nami

Magazyn Opolski

Opolski ZUS dostarczy PIT do domu. Możesz odliczyć 1 proc. podatku

wysyłka ZUS

NEWS

Opolski ZUS dostarczy PIT do domu. Możesz odliczyć 1 proc. podatku

Twój PIT już w drodze. Do końca lutego każdy, kto w ubiegłym roku choć raz pobrał świadczenie z opolskiego ZUS-u otrzyma deklarację podatkową PIT. List z rozliczeniem PIT trafi do około 292 tys. mieszkańców Opolszczyzny i odbiorców zagranicznych.

Jaki dostaniesz PIT?

ZUS W Opolu rozpoczął akcję wysyłkową deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. W naszym regionie list z formularzem PIT za 2019 r. otrzyma ponad 233 tys. emerytów, rencistów i innych świadczeniobiorców. Opolska placówka jest wyjątkowa w skali kraju i ma specjalne zadanie. Dlaczego? Bo oprócz opolskich świadczeniobiorców rozliczenia PIT muszą trafić do ponad 58 tys. emerytów i rencistów mieszkających za granicą, głównie w Niemczech.

Każdy, kto nie miał w ubiegłym roku innych dochodów poza emeryturą czy rentą nie musi się martwić o rozliczenie podatkowe. ZUS ma obowiązek dostarczyć wszystkim swoim klientom deklarację podatkową i przekazać taką informację od odpowiedniego urzędu skarbowego. Żaden z naszych świadczeniobiorców nie musi składać w tej sprawie wniosków czy formularzy, bo zrobimy to z urzędu – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Większość listów z deklaracjami podatkowymi PIT trafi do emerytów i rencistów. Pozostałe formularze trafią m.in. do tych, którzy w minionym roku pobierali zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, czy nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Jeśli na początku marca, okaże się, że ktoś z naszych klientów nie otrzymał deklaracji podatkowej bądź jeśli uzna, że coś się w niej nie zgadza, to zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami w tej placówce Zakładu, która w ubiegłym roku wypłacała świadczenie. Ewentualne nieścisłości będziemy wyjaśniać – Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

W szczególnych, uzasadnionych losowo, okolicznościach Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wydać świadczeniobiorcy duplikat deklaracji PIT wcześniej, przed dostarczeniem jej standardową drogą pocztową. Duplikat można otrzymać w każdej placówce ZUS.

Do opolskim świadczeniobiorców trafi kilka rodzajów deklaracji podatkowych:

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy przynajmniej w grudniu pobierali świadczenie z ZUS. Deklaracja ta trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej.

PIT-11A to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały inne niż wymienione powyżej świadczenia z ZUS (zasiłki chorobowe, macierzyńskie) oraz tych, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS. Deklarację tą otrzymają również m.in. osoby, które złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem, albo też złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej, czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.

PIT-11 otrzymają osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.

1 proc. na Organizację Pożytku Publicznego

Emeryci i renciści – jak wszyscy podatnicy – mogą przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Jeżeli nie mają żadnych odliczeń, a ich dochody to wyłącznie świadczenia wypłacane przez ZUS, wówczas nie muszą samodzielnie wypełniać druku PIT-37. Wystarczy, że wypełnią formularz PIT-OP i złożą go papierowo lub elektronicznie w Urzędzie Skarbowym. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, to świadczeniobiorca nie musi składać żadnej dodatkowej dokumentacji,
bo 1 proc. trafi wtedy do niej automatycznie.

ZUS istnieje od 85 lat, a sam skrót ZUS dorobił się wielu osobliwych rozwinięć. Wielu twierdzi, że bycie rzecznikiem prasowym instytucji obsługującej 25 mln ludzi to najbardziej niewdzięczne zajęcie w tym kraju. Hmm..ciekawe dlaczego? Prywatnie, spełniony mąż oraz szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Nie wyobraża życia bez książek, starych mebli, pracy i majsterkowania wokół domu.

Więcej w NEWS

Do góry
Skip to content