Połącz się z nami

Magazyn Opolski

Opolski ZUS: postojowe po raz szósty i więcej uprawnionych do wypłaty

Od dzisiaj ZUS wypłaca świadczenia postojowe. Pierwsze przelewy w drodze

BIZNES

Opolski ZUS: postojowe po raz szósty i więcej uprawnionych do wypłaty

W piątek (22.05) opolski ZUS przekazał kolejną transzę świadczeń postojowych na konta bankowe mieszkańców regionu. Pieniądze trafią do 1900 osób, które złożyły wnioski o tę formę wsparcia w placówkach ZUS na Opolszczyźnie.

Na razie ponad 30 mln zł

Opolski ZUS po raz szósty realizuje transfer środków w ramach świadczenia postojowego. Tym razem rachunki bankowe będą zasilone kwotą 3,8 mln zł. Postojówki trafią do 1900 osób, których do tej pory jedynym źródłem przychodów było prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej bądź umowa cywilnoprawna. Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich transzach, i tym razem zdecydowana większość, bo aż 1728 adresatów piątkowych przelewów to samozatrudnieni.

– Razem z piątkowymi przelewami na konta około 15,4 tysięcy osób przekazaliśmy już ponad 30,3 milionów złotych. Wypłata świadczeń postojowych w naszym województwie nabiera tempa, a kolejna tura wypłat prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Na razie ZUS w całej Polsce wypłacił prawie 705 tys. świadczeń postojowych na łączną kwotę ponad 1,4 mld zł.

Więcej osób skorzysta

Tak zwana tarcza antykryzysowa w wersji 3.0 (wprowadzona ustawą z 14 maja 2020 r. zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2) zawiera istotną zmianę dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Polega na tym, że ZUS będzie mógł przyznać świadczenie postojowe po raz pierwszy osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli rozpoczęła ją przed 1 kwietnia 2020 r., a nie jak miało to miejsce wcześniej, przed 1 lutego tego roku.

Nie zmieniły się pozostałe elementy niezbędne do przyznania i wypłaty postojowego.

Osobie prowadzącej działalność gospodarczą taka pomoc przysługuje jeśli:

1) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;

2) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną postojowe przysługuje jeśli:

1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.;

2) przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.


Foto: Pixabay

ZUS istnieje od 85 lat, a sam skrót ZUS dorobił się wielu osobliwych rozwinięć. Wielu twierdzi, że bycie rzecznikiem prasowym instytucji obsługującej 25 mln ludzi to najbardziej niewdzięczne zajęcie w tym kraju. Hmm..ciekawe dlaczego? Prywatnie, spełniony mąż oraz szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Nie wyobraża życia bez książek, starych mebli, pracy i majsterkowania wokół domu.

Więcej w BIZNES

Do góry
Skip to content