Połącz się z nami

Magazyn Opolski

Przymusowa kwarantanna, izolacja, szpital? ZUS wyjaśnia kto wypłaci zasiłek pracownikowi

Przymusowa kwarantanna, izolacja, szpital. ZUS wyjaśnia kto wypłaci zasiłek pracownikowi_informacja prasowa ZUS

ZDROWIE

Przymusowa kwarantanna, izolacja, szpital? ZUS wyjaśnia kto wypłaci zasiłek pracownikowi

Osoba poddana kwarantannie lub izolacji w związku z koronawirusem ma prawo do świadczeń z tytułu choroby. Podstawą do ich wypłacenia przez ZUS jest decyzja państwowego inspektora sanitarnego.

Decyzję dostarczysz po kwarantannie

Za okres kwarantanny bądź izolacji przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacany przez pracodawcę lub ZUS.

Decyzję o kwarantannie bądź izolacji może wydać państwowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny. Może ona dotyczyć osoby przebywającej na terytorium Polski, jeśli jest zakażona, chora na chorobę zakaźną albo podejrzana o zakażenie. Może być też wydana wobec kogoś kto miał styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego.

– Decyzję o kwarantannie bądź izolacji można dostarczyć pracodawcy bądź do placówki ZUS już po zakończeniu odosobnienia, w zależności od tego kto jest płatnikiem świadczeń – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik ZUS województwa opolskiego i dodaje: – Jeżeli lekarz uzna, że z racji hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny uzasadnione jest wystawienie zwolnienia lekarskiego i je wystawi, to będzie ono podstawą do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń z tytułu choroby. Oczywiście ocena, czy stan zdrowia uzasadnia wystawienie zaświadczenia lekarskiego, pozostaje w kompetencji lekarza.

Gdy ubezpieczony dobrowolnie powstrzyma się od pracy i nie otrzyma zaświadczenia lekarskiego ani decyzji inspektora sanitarnego, to nie przysługuje mu prawo do świadczeń pieniężnych w razie choroby wypłacanych przez ZUS

Zasiłek opiekuńczy

Rodzic ma prawo do zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, jeżeli powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wydał decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka.

– Kwarantanna czy izolacja dziecka jest traktowana tak samo jak choroba dziecka. Jedna i druga sytuacja wiąże się z tym, że rodzic nie pójdzie do pracy, bo będzie musiał zapewnić dziecku opiekę w domu – Sebastian Szczurek z opolskiego ZUS.

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje również w sytuacji konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia 8. roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Dodatkowy zasiłek Jeżeli w twojej okolicy zostanie zamknięte przedszkole, żłobek, szkoła bądź inna placówka edukacyjna, a będzie to wynikiem zwalczania wirusa i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, to przysługuje ci dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego
w roku kalendarzowym, a przysługuje łącznie obojgu rodzicom w wymiarze do 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki w związku z zamknięciem placówki z powodu wirusa. To efekt przepisów ustawy w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem.


Foto: Pixabay

ZUS istnieje od 85 lat, a sam skrót ZUS dorobił się wielu osobliwych rozwinięć. Wielu twierdzi, że bycie rzecznikiem prasowym instytucji obsługującej 25 mln ludzi to najbardziej niewdzięczne zajęcie w tym kraju. Hmm..ciekawe dlaczego? Prywatnie, spełniony mąż oraz szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Nie wyobraża życia bez książek, starych mebli, pracy i majsterkowania wokół domu.

Więcej w ZDROWIE

Do góry
Skip to content