Połącz się z nami

Magazyn Opolski

Do opolskich emerytów i rencistów płyną już wyższe emerytury i renty. To efekt waloryzacji

WALORYZACJA Do opolskich emerytów i rencistów płyną już wyższe emerytury i renty.

NEWS

Do opolskich emerytów i rencistów płyną już wyższe emerytury i renty. To efekt waloryzacji

Opolski ZUS przeliczył i wypłaca już nowe emerytury i renty. Od marca świadczenia wzrosną o 4,24 proc. Tak działa waloryzacja. W górę idą najniższe emerytury i renty.

Od marca po nowemu

Waloryzacja procentowa polega na pomnożeniu świadczenia z lutego w kwocie brutto przez wskaźnik, który w tym roku wynosi 104,24 proc. (w 2020 r. to 103,56 proc.). Na przykład, jeśli w lutym br., emerytura wynosiła 2000 brutto, to w marcu wzrasta do 2084,80 zł brutto (bo: 2000 x 104,24 proc. = 2084,80 zł).

ZUS przelicza tak zwane świadczenia długoterminowe czyli emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Jeśli jednak z jakiegoś powodu wypłata świadczenia była do tej pory wstrzymana, to takie świadczenie nie będzie waloryzowane. Podwyżka będzie możliwa dopiero przy wznowieniu wypłaty świadczenia.

Minimalna w górę

Dzięki waloryzacji wzrasta również minimalna gwarantowana kwota emerytury. Podwyżka to 50,88 zł, więc od marca najniższa emerytura przyznawana przez ZUS to 1250,88 zł brutto. Na takie świadczenie mogą liczyć osoby, które zgromadziły na koncie w ZUS skromne środki ze składek, ale za to wykazały odpowiedni staż ubezpieczeniowy – kobiety – co najmniej 20, mężczyźni – co najmniej 25 lat.

Taka sama podwyżka dotyczy minimalnej renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej oraz świadczenia Mama4+ dla osób, które nie mają emerytury bądź renty. Od marca gwarantowana wysokość brutto tych świadczeń to 1250,88 zł.

Jak wzrosną inne świadczenia po waloryzacji (brutto)?

  • minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to od marca 938,16 zł,
  • świadczenie przedemerytalne to 1262,34 zł,
  • dodatek pielęgnacyjny to 239,66 zł,
  • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa to 1501,06 zł.

Podwyżka jest z urzędu

Nie trzeba składać wniosku, bo ZUS przeprowadza waloryzację z urzędu. Każdy emeryt  i rencista otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. Co ważne, waloryzacja dotyczy także świadczeń przyznanych z zastosowaniem oświadczenia ERO, czyli przyznanych na wniosek zgłoszony po 28 lutego 2021 r., w których prawo powstało przed
1 marca 2021 r. i zostało przedłożone oświadczenie ERO.

Po co jest waloryzacja emerytur i rent? Po to, żeby w obliczu wzrostu cen, siła nabywcza tych świadczeń nie kurczyła się. O czego zależy wskaźnik waloryzacji? Wskaźnik to nic innego jak dostosowanie wysokości świadczeń do bieżących warunków ekonomicznych. Poziom waloryzacji to odbicie wyników w gospodarce za poprzedni rok. Procent waloryzacji jest owocem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, który powiększa się dodatkowo o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.


Foto: Pixabay

ZUS istnieje od 85 lat, a sam skrót ZUS dorobił się wielu osobliwych rozwinięć. Wielu twierdzi, że bycie rzecznikiem prasowym instytucji obsługującej 25 mln ludzi to najbardziej niewdzięczne zajęcie w tym kraju. Hmm..ciekawe dlaczego? Prywatnie, spełniony mąż oraz szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Nie wyobraża życia bez książek, starych mebli, pracy i majsterkowania wokół domu.

Więcej w NEWS

Do góry
Skip to content