Połącz się z nami

Magazyn Opolski

Zostało tylko kilka dni. Opolski ZUS przypomina emerytom i rencistom o rozliczeniu się z ZUS z dodatkowych przychodów

NEWS

Zostało tylko kilka dni. Opolski ZUS przypomina emerytom i rencistom o rozliczeniu się z ZUS z dodatkowych przychodów

Jeśli w ubiegłym roku dorabiałeś do emerytury lub renty, to pamiętaj, aby poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach. Czasu zostało niewiele.

Emeryci i renciści, którzy w 2020 r. pracowali i czerpali z tego przychody, powinni do 1 marca powiadomić o nich ZUS oraz o zadeklarować jaki wybrali system rozliczeniowy – miesięczny lub roczny – w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla danego świadczeniobiorcy.

Przychody rozlicza się na podstawie zaświadczenia pracodawcy, zatrudniającego emeryta lub rencistę. Osoby opłacające składki same za siebie (np. prowadzący działalność gospodarczą) powinny przedstawić oświadczenie o wysokości przychodu. W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, za przychód uważa się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Oświadczenie należy dostarczyć do tego oddziału ZUS, który wypłaca emeryturę lub rentę. Można to zrobić na specjalnym formularzu EROP – Oświadczenie o osiąganiu przychodu. Ten prosty, dwustronicowy druk można wypełnić i wydrukować lub pobrać ze strony intenetowej ZUS.

– Jeśli do ZUS nie trafi informacja o dodatkowych przychodach z pracy, to  ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia, a nawet zażądać zwrotu niesłusznie pobranych, gdyż osiągany przez emeryta bądź rencistę przychód może wpływać na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia – informuje Sebastian Szczurek – regionalny rzecznik prasowy ZUS na Opolszczyźnie i dodaje: – Zmniejszeniu podlega emerytura bądź renta, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód przekroczy górną kwotę graniczną, to jest 130 procent przeciętnego wynagrodzenia.

W 2020 r. kwoty te kształtowały się następująco:

Okres\procent70 proc.130 proc.
styczeń – luty 20203 452,20 zł6 411,10 zł
marzec – maj 20203 639,10 zł6 758,20 zł
czerwiec – sierpień 20203 732,10 zł6 931,00 zł
wrzesień – listopad 20203 517,20 zł6 531,90 zł
grudzień – 20203 618,30 zł6 719,70 zł
Roczna kwota przychodu43 187,90 zł80 205,20 zł

Gdy przekroczony zostaje próg 70 procent przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie umniejsza się o kwotę przekroczenia, maksymalnie zaś (gdy kwota przekroczenia jest wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia) o kwotę:

w okresie styczeń – luty 2020

  • 599,04 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
  • 449,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
  • 509,22 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

w okresie marzec – grudzień 2020

  • 620,37 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
  • 465,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
  • 527,35 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, a także osoby, które pobierają z ZUS renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz renty rodzinne przysługujące po osobach uprawnionych do tych świadczeń, mogą zarobkować bez ograniczeń i nie muszą powiadamiać ZUS o osiąganych zarobkach.


Foto: Pixabay

ZUS istnieje od 85 lat, a sam skrót ZUS dorobił się wielu osobliwych rozwinięć. Wielu twierdzi, że bycie rzecznikiem prasowym instytucji obsługującej 25 mln ludzi to najbardziej niewdzięczne zajęcie w tym kraju. Hmm..ciekawe dlaczego? Prywatnie, spełniony mąż oraz szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Nie wyobraża życia bez książek, starych mebli, pracy i majsterkowania wokół domu.

Więcej w NEWS

Do góry
Skip to content