Połącz się z nami

Magazyn Opolski

Czy to koniec Małego ZUS? Od lutego zmiana na „plus”

kalkulator do Małego ZUSu

BIZNES

Czy to koniec Małego ZUS? Od lutego zmiana na „plus”

Więcej firm skorzysta z niższych składek na ubezpieczenia społeczne. 1 lutego wchodzą w życie zmiany w „małym ZUS” dla przedsiębiorców, czyli „mały ZUS plus”.

Z Małego ZUS na dotychczasowych zasadach korzystało około 170 tysięcy przedsiębiorców. W styczniu br. do tej ulgi zgłosiło się ponad 50 tysięcy firm w Polsce. Od 1 lutego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych spodziewa się kolejnej fali zgłoszeń do Małego ZUS. Tym razem do Małego ZUS z plusem.

Co się zmienia?

Dotychczas z Małego ZUS mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Zatem w styczniu ta ulga przysługuje firmom, których przychód w minionym roku wyniósł maksymalnie 67,5 tys. Ale już za kilka dni ten limit znacząco wzrośnie. Od 1 lutego z Małego ZUS plus będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł.

 – Od lutego zmieni się sposób obliczania składek. Teraz kwota składek na Małym ZUS zależy od przychodu. Natomiast od lutego będzie zależała od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego, i dodaje: – Co ważne, nie zmieni się sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek na Małym ZUS. Podstawa wymiaru składek nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30 procentami minimalnego wynagrodzenia krajowego czyli kwotą 780 złotych, a 60 procentami prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia czyli 3136,20 złotymi.

W wyliczeniu nowej podstawy wymiaru składek za luty pomoże przedsiębiorcy kalkulator Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie eSkladka.pl. Od lutego będzie zawierał dane potrzebne do obliczeń na Mały ZUS po zmianach.

Kiedy zgłosić się do Małego ZUS plus na nowych zasadach?

Przedsiębiorca, który chce od lutego korzystać z Małego ZUS plus i spełnia ku temu warunki, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 2 marca. Zrobi to, gdy złoży w ZUS odpowiednie dokumenty czyli ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA  – zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla Małego ZUS plus: 05 90 albo 05 92. Dodatkowo w marcu musi złożyć dokumenty rozliczeniowe za luty z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

W nieco innej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy już w styczniu 2020 roku korzystają z Małego ZUS i chcą kontynuować ulgę na nowych zasadach. Oni nie muszą się przerejestrowywać. Mają natomiast obowiązek dwukrotnie złożyć dokumenty rozliczeniowe z informacjami potrzebnymi do wyliczenia nowych składek – najpierw w lutym, za styczeń z podstawą wyliczoną od przychodu, potem w marcu, za luty z podstawą wyliczoną od dochodu.

Pozostałe warunki do „małego ZUS” – bez zmian

Od 1 lutego Mały ZUS plus jest dla przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Z Małego ZUS plus wykluczone są firmy, które rozliczają się na karcie podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Mały ZUS plus można opłacać dopiero po wykorzystaniu okresu „ulgi na start” (jeśli przedsiębiorca się na nią zdecydował) oraz preferencyjnych składek. Na Małym ZUS i Małym ZUS plus można być
w sumie maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości. Szczegółowe informacje o zasadach korzystania z ulgi i obliczaniu składek są już dostępne na stronie www.zus.pl.


Foto: Pixabay

ZUS istnieje od 85 lat, a sam skrót ZUS dorobił się wielu osobliwych rozwinięć. Wielu twierdzi, że bycie rzecznikiem prasowym instytucji obsługującej 25 mln ludzi to najbardziej niewdzięczne zajęcie w tym kraju. Hmm..ciekawe dlaczego? Prywatnie, spełniony mąż oraz szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Nie wyobraża życia bez książek, starych mebli, pracy i majsterkowania wokół domu.

Więcej w BIZNES

Do góry
Skip to content