Połącz się z nami

Magazyn Opolski

Czas na realne pieniądze. ZUS podpisuje umowy z pracodawcami

Czas na realne pieniądze. ZUS podpisuje umowy z pracodawcami

BIZNES

Czas na realne pieniądze. ZUS podpisuje umowy z pracodawcami

W ubiegłoroczne wakacje ZUS ogłosił konkurs na projekty podnoszące poziom bezpieczeństwa i higieny pracy. Oferowana pula 50 mln zł została zarezerwowana przez pracodawców składających wnioski w kilka tygodni. Nadszedł czas na podpisywanie umów i realizację pomysłów.

Mniejsza firma – większe wsparcie

Propozycja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych była jasna:firmy mogły przedstawić projekty, które zwiększą bezpieczeństwo i higienę pracy na oraz zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy czy chorobami zawodowymi. Pomysły, które znajdą uznanie fachowców od bezpieczeństwa pracy i spełnią kryteria stawiane przez ZUS, będą sowicie dofinansowane.

Do placówek ZUS w całym kraju zgłosiło się ponad 2,5 tys. pracodawców z projektami na poprawę warunków i higieny pracy. Jedno z pięciu Centrów Dofinansowania Płatników w kraju działa w oddziale ZUS w Opolu. Obsługuje przedsiębiorców z województw opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego.

– Na ponad 2,5 tysiąca wniosków do dofinansowania zakwalifikowano do dofinansowania 1062. To w skali kraju. Natomiast w Opolu przyjęliśmy 487 wniosków od firm z południowo-zachodniej Polski. W najbliższych dniach będziemy podpisywać umowy ze 180 firmami, których pomysły zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i przedmiotowym – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Oprócz podpisania umów między ZUS a pracodawcami, specjaliści z ZUS będą na bieżąco omawiać szczegóły realizowanych inwestycji. Choć na razie na dofinansowanie może liczyć 1062 wnioskodawców, to grono beneficjentów zusowskiej dotacji może się powiększyć. Będzie to uzależnione od finansów, którymi będzie dysponował Zakład m. in.
z niezrealizowanych projektów.

ZUS uzależnił poziom dofinansowania od wielkości przedsiębiorstwa, mierzonego liczbą pracowników, za których pracodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. Maksymalną wartość dofinansowania określono na 500 tys. zł. Mikroprzedsiębiorstwa, czyli te zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób, mogły liczyć nawet na 90 procentowe dofinansowanie zakładanej wartości projektu (do 140 tys. zł).  Małe firmy, zgłaszające od
10 do 49 osób, mogły się starać o 80 procentowe dofinansowanie szacowanej wartości projektu (do 210 tys. zł). Przedsiębiorstwa średnie – zatrudniające do 249 osób – na 60 procent (do 34O tys. zł). Natomiast zakłady pracy, które deklarują opłacanie składek w ZUS za więcej niż 250 pracowników mogły wnioskować o sfinansowanie nominalnej wartości projektu na poziomie 20 procent (do 500 tys. zł).

Nowość – szkolenia dla chętnych

ZUS już od kilku lat organizuje konkurs na projekty, mające poprawić komfort pracy. Nie inaczej będzie w tym roku. Jednak w 2020 r. nowością będą bezpłatne szkolenia, na których przedsiębiorcy dowiedzą się „od A do Z” o zasadach i kryteriach otrzymania wsparcia finansowego na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy swoich pracowników.

– Na szkoleniach dokładnie pokażemy jak poprawnie wypełnić wniosek i jak się do tego przygotować. Terminy szkoleń zamieściliśmy na naszej stronie internetowej ZUS w zakładce wydarzenia i szkolenia – Emilia Kubat-Matusiak z Centrum Dofinansowania Płatników w Opolu.

Umowa tylko z rzetelnym płatnikiem

Na pozytywne rozstrzygnięcie mogły liczyć pomysły tych firm i przedsiębiorstw, które na bieżąco regulowały zobowiązania w ZUS czyli nie zalegały z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto taki wnioskodawca nie mógł być w stanie upadłości lub w procesie likwidacji.


Foto: Pixabay

ZUS istnieje od 85 lat, a sam skrót ZUS dorobił się wielu osobliwych rozwinięć. Wielu twierdzi, że bycie rzecznikiem prasowym instytucji obsługującej 25 mln ludzi to najbardziej niewdzięczne zajęcie w tym kraju. Hmm..ciekawe dlaczego? Prywatnie, spełniony mąż oraz szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Nie wyobraża życia bez książek, starych mebli, pracy i majsterkowania wokół domu.

Więcej w BIZNES

Do góry
Skip to content