Połącz się z nami

Magazyn Opolski

Obywatele Ukrainy to 87 procent wszystkich legalnie pracujących cudzoziemców w regionie

Obywatele Ukrainy to 87 procent wszystkich legalnie pracujących cudzoziemców w regionie

BIZNES

Obywatele Ukrainy to 87 procent wszystkich legalnie pracujących cudzoziemców w regionie

Opolskie placówki ZUS mają w rejestrach 18 837 cudzoziemców. To nieco mniej niż roku temu, ale więcej niż po wiosennym zamrożeniu gospodarki, kiedy liczba obcokrajowców spadła do 15,6 tys. osób.

Ukraina, Mołdawia, Białoruś

Od czerwca liczba obcokrajowców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych rośnie. Widać to również w województwie opolskim. Najwięcej osób z innym paszportem niż polski ZUS w regionie notował pod koniec 2019 r. – nieco ponad 20 tys.

– Cudzoziemscy pracownicy wracają do polskich przedsiębiorstw. W Polsce liczba zatrudnionych obcokrajowców między sierpniem a wrześniem wzrosła o 31 tysięcy i obecnie wynosi aż 689 tysięcy. Epidemia koronawirusa miała ewidentnie wpływ na liczbę cudzoziemców zgłoszonych w ZUS, ale mimo to na koniec września ich liczba była wyższa o 19 tysięcy niż w lutym tego roku – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

W województwie opolskim niezmiennie na pierwszym miejscu pod względem liczebności są Ukraińcy – 16,3 tys. zgłoszonych w ZUS. Stanowią oni zdecydowaną większość, bo aż 87 proc. legalnie pracujących cudzoziemców w regionie. To odsetek o wiele wyższy niż proporcje tej nacji w stosunku do ogółu pracujących obcokrajowców w całym kraju. W Polsce na prawie 690 tys. zagranicznych pracowników Ukraińców jest 507 tys., czyli 74 proc.

Na Opolszczyźnie składki w ZUS opłacane są ponadto za ponadto obywateli Mołdawii – 496 osób (w Polsce – 10,7 tys.), Białorusi – 410 osób (w Polsce – 46,2 tys.), Gruzji – 323 osoby (w Polsce 11,1 tys.), Niemiec – 129 osób (w Polsce – 3,6 tys.), Bułgarii – 99 osób (w Polsce – 2,9 tys.), Filipin – 81 osób (w Polsce 2, 5 tys.). W regionie są też ubezpieczeni Rosjanie – 79 osób (w Polsce – 9,5 tys.), Rumuni – 67 osób (w Polsce – 4,8 tys.) oraz Turcy – 58 osób (4 tys.).

Na własny rachunek

Na Opolszczyźnie rośnie liczba osób z zagranicznym paszportem, które decydują się na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Obecnie już 383 obywateli rozlicza się z ZUS jako samozatrudnieni. To spory wzrost, bo niespełna rok wcześniej taką inicjatywę podjęły 334 osoby. W regionie na tę liczbę składa się między innymi aż 156 Ukraińców, 40 Bułgarów, 28 Niemców. Ponadto 13 obywateli Włoch, 12 Wietnamu. Jest też 10 Czechów i 8 Białorusinów. W sumie składki w opolskim ZUS z tytułu prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej odprowadzają obywatele 22 państw.

Spośród cudzoziemców zgłoszonych na koniec września 2020 r. w ZUS do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, aż 409 tys. to pracownicy, a 21,5 tys. prowadzi własną działalność. Pozostali zatrudnieni są na innego rodzaju oskładkowanych umowach, np. zleceniu. Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy legalnie pracujący cudzoziemiec musi opłacać składki na ubezpieczenie społeczne. Na koniec września ZUS odnotował w ubezpieczeniu zdrowotnym 725 tys. cudzoziemców. Co ważne nawet ta liczba nie mówi jednak wszystkiego, ponieważ umowy o dzieło nie są, co do zasady, objęte ubezpieczeniem społecznym ani zdrowotnym.


Foto: Pixabay

ZUS istnieje od 85 lat, a sam skrót ZUS dorobił się wielu osobliwych rozwinięć. Wielu twierdzi, że bycie rzecznikiem prasowym instytucji obsługującej 25 mln ludzi to najbardziej niewdzięczne zajęcie w tym kraju. Hmm..ciekawe dlaczego? Prywatnie, spełniony mąż oraz szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Nie wyobraża życia bez książek, starych mebli, pracy i majsterkowania wokół domu.

Więcej w BIZNES

Do góry
Skip to content