Połącz się z nami

Magazyn Opolski

Ulga dla rodziców. Jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 26 kwietnia

BIZNES

Ulga dla rodziców. Jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Od 9 do 29 listopada ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. O świadczenie mogą wnioskować rodzice, gdy z powodu COVID-19 będzie zamknięty żłobek, przedszkole, szkoła, klub dziecięcy lub inna placówka, do której uczęszcza dziecko.

Dzieci do 8 lat i starsze

Co wtedy, gdy konkretna placówka jest czynna, ale nie jest w stanie zapewnić opieki wszystkim dzieciom z powodu ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19, na przykład gdy część dzieci uczy się stacjonarnie, a część zdalnie? W takich okolicznościach rodzice jak najbardziej mogą wnioskować o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach. Przysługuje zarówno na opiekę nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności to jest rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ponadto do zasiłku uprawnieni są rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna. W tym przypadku chodzi o szkoły, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, ośrodki wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej lub inne placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki dorosłej osobie niepełnosprawnej, na przykład ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

Na tym nie zamyka się krąg osób, które mają prawo wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, bo przysługuje on także w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą lub w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez opiekuna dziennego z powodu COVID-19.

Potrzebne oświadczenie

Rodzic nabywa prawo do zasiłku opiekuńczego bez okresu wyczekiwania, jeśli jest objęty ubezpieczeniem chorobowym (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej).

„OŚWIADCZENIE do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego” (do pobrania na stronie www.zus.pl) o sprawowaniu opieki należy złożyć u swojego płatnika składek, na przykład pracodawcy czy zleceniodawcy. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS, można to zrobić drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych. Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku. O czym powinien pamiętać rodzic wnioskujący o świadczenie? Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców może zapewnić dziecku opiekę, na przykład jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego. Zasiłku nie otrzymają również rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu.


Foto: Pixabay

ZUS istnieje od 85 lat, a sam skrót ZUS dorobił się wielu osobliwych rozwinięć. Wielu twierdzi, że bycie rzecznikiem prasowym instytucji obsługującej 25 mln ludzi to najbardziej niewdzięczne zajęcie w tym kraju. Hmm..ciekawe dlaczego? Prywatnie, spełniony mąż oraz szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Nie wyobraża życia bez książek, starych mebli, pracy i majsterkowania wokół domu.

Więcej w BIZNES

Do góry
Skip to content