Połącz się z nami

Magazyn Opolski

Opolski ZUS wypłacił kolejne postojowe, tym razem 4 mln złotych

Opolscy przedsiębiorcy składają wnioski o odroczenie składek

BIZNES

Opolski ZUS wypłacił kolejne postojowe, tym razem 4 mln złotych

Opolski ZUS przelał w piątek na konta bankowe prawie 4 mln złotych w postaci świadczeń postojowych. W tej transzy pomocy pieniądze trafią do 1960 osób w regionie.

Druga tura wypłat „postojówek”

Po raz pierwszy opolski ZUS wypłacił świadczenia postojowe 15 kwietnia. Wtedy około 1600 osób, które jako pierwsze złożyły wnioski dostało przelewem niemal 3,1 mln złotych.

– W piątek na rachunki bankowe mieszkańców województwa opolskiego trafiła kolejna transza wypłat w ramach świadczeń postojowych, w większości do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Suma wypłat dla 1893 samozatrudnionych wyniosła 3 miliony 813 tysięcy złotych. Natomiast na konta 67 osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych przelaliśmy nieco ponad 139 tysięcy złotych – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

Do tej pory świadczenie postojowe otrzymało ponad 3,5 tys. mieszkańców Opolszczyzny na łączną kwotę około 7,1 mln złotych. Do czwartku opolskie placówki ZUS zarejestrowały 4260 wniosków o wypłatę zasiłku postojowego. Większość, bo 3713 wniosków pochodzi od osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą.

Najważniejsze zmiany

W wyniku noweli ustawy o zwalczaniu COVID19 z 18 kwietnia zmieniły się niektóre elementy w tzw. tarczy antykryzysowej. Na przykład te dotyczące kryteriów w ustalaniu prawa i wypłacaniu świadczeń postojowych. Oto najistotniejsze z nich:

Przedtem prawo do świadczenia było uwarunkowane tym, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie był wyższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obecnie to 15 595,74 zł). Wobec osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą zniesiono kryterium przychodowe, które warunkowało prawo do świadczenia. Nie ma już potrzeby przedkładania oświadczenia przez osobę prowadzącą działalność o nieposiadaniu przychodu wyższego od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Te zasady mają zastosowanie do wniosków złożonych od 1 kwietnia 2020 r.

Wcześniej prawo do świadczenia postojowego miały osoby, które zawarły umowy cywilnoprawne przed 1 lutego 2020 r. Teraz z takiej możliwości mogą skorzystać osoby, które zawarły taką umowę po 31 stycznia 2020 r. i przed 1 kwietnia 2020 r. Nowe zasady mają zastosowanie do wniosków złożonych od 1 kwietnia 2020 r.

W wyniku nowych regulacji wprowadzono możliwość trzykrotnej wypłaty świadczenia postojowego. Dotychczas świadczenie było jednorazowe. Ponowna, tj. druga i trzecia wypłata realizowana jest na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, w którym wskazuje, że sytuacja materialna nie uległa poprawie. Kolejna wypłata świadczenia może zostać zrealizowana nie wcześniej niż w następnym miesiącu po dokonanej wypłacie poprzedniego świadczenia.


Foto: Pixabay

ZUS istnieje od 85 lat, a sam skrót ZUS dorobił się wielu osobliwych rozwinięć. Wielu twierdzi, że bycie rzecznikiem prasowym instytucji obsługującej 25 mln ludzi to najbardziej niewdzięczne zajęcie w tym kraju. Hmm..ciekawe dlaczego? Prywatnie, spełniony mąż oraz szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Nie wyobraża życia bez książek, starych mebli, pracy i majsterkowania wokół domu.

Więcej w BIZNES

Do góry
Skip to content