Połącz się z nami

Magazyn Opolski

Zatrudniasz więcej niż 10 pracowników? Ta wiadomość jest dla ciebie

Zatrudniasz więcej niż 10 pracowników To jest wiadomość dla ciebie

BIZNES

Zatrudniasz więcej niż 10 pracowników? Ta wiadomość jest dla ciebie

Zbliża się ważna data dla pracodawców zatrudniających więcej niż 10 osób. Do 1 lutego mają czas, by powiadomić ZUS o wypadkach i niekorzystnym środowisku pracy w 2020 r. Chodzi o dokument ZUS IWA czyli informację potrzebną do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Wyjątkowo do 1 lutego

Termin przekazania danych upływa z końcem stycznia, jednak ostatni dzień tego miesiąca w tym roku to niedziela, więc ostatecznym terminem jest pierwszy dzień lutego. Nie wszyscy pracodawcy są zobowiązani do udostępnienia ZUS informacji o ewentualnych wypadkach przy pracy
swoim  przedsiębiorstwie.

Informację ZUS IWA za poprzedni rok kalendarzowy mają obowiązek złożyć płatnicy, którzy łącznie spełniają warunki:

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2021 r.,
  • w 2020 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego średnio miesięcznie co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • 31 grudnia 2020 r. byli wpisani do rejestru REGON.

– Od danych udostępnionych przez pracodawcę będzie zależeć wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe jaka będzie obowiązywać przez następny rok składkowy, czyli od 1 kwietnia 2021 roku do końca marca 2022 roku. W formularzu ZUS IWA należy wpisać rodzaj przeważającej
działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności, liczbę ubezpieczonych, liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem, liczbę poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych i ciężkich oraz liczbę zatrudnionych w warunkach zagrożenia – Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy w opolskim ZUS.

Ubezpieczenie wypadkowe – od czego zależy?

Jeśli przedsiębiorca przekazywał informacje ZUS IWA przez ostatnie trzy lata kalendarzowe, to ZUS ustali wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na podstawie tych danych. Od nich będzie zależeć wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe, które pracodawca będzie opłacał od kwietnia tego roku do marca 2022 r. Dla płatników, którzy nie mieli obowiązku złożenia dokumentu ZUS IWA, składka na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym kwiecień 2021 – marzec 2022, wynosi 1,67 proc.

Przez Internet, osobiście, pocztą

Płatnik informację ZUS IWA możne przekazać w takiej samej formie, w jakiej przekazuje do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe (zgłoszeniowe i rozliczeniowe). Jeśli przedsiębiorca składa dokumenty drogą elektroniczną, to również ZUS IWA może dostarczyć online przez aplikację ePłatnik za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Gdy jest zwolniony z obowiązku elektronicznego przekazywania dokumentów do ZUS, wówczas formularz ZUS IWA powinien być również złożony w formie papierowej. Prawidłowo sporządzony dokument może złożyć osobiście bądź wysłać pocztą do właściwej terenowej jednostki ZUS. Gotowe formularze są dostępne na stronie www.zus.pl oraz w każdej placówce ZUS na terenie województwa opolskiego.


Foto: https://pixabay.com/

ZUS istnieje od 85 lat, a sam skrót ZUS dorobił się wielu osobliwych rozwinięć. Wielu twierdzi, że bycie rzecznikiem prasowym instytucji obsługującej 25 mln ludzi to najbardziej niewdzięczne zajęcie w tym kraju. Hmm..ciekawe dlaczego? Prywatnie, spełniony mąż oraz szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Nie wyobraża życia bez książek, starych mebli, pracy i majsterkowania wokół domu.

Więcej w BIZNES

Do góry
Skip to content