Połącz się z nami

Magazyn Opolski

Na co może liczyć stulatek z ZUS

Na co może liczyć stulatek z ZUS

ZDROWIE

Na co może liczyć stulatek z ZUS

Każdemu stulatkowi Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emeryturę wyjątkową, zwaną też świadczeniem honorowym. Ile osób dostaje ekstra pieniądze w województwie opolskim? Jak wysoka jest ta dodatkowa emerytura?

Wysokość emerytury wyjątkowej z tytułu ukończenia 100 lat zależy od daty ukończenia tego zacnego wieku przez świadczeniobiorcę. Każdemu kto między marcem tego roku, a końcem lutego 2021 r. osiągnie ten wiek, ZUS przyzna 4294,67 zł brutto.

– W województwie opolskim wypłacamy świadczenie honorowe 38 osobom. W całej Polsce emeryturę wyjątkową z ZUS otrzymują 2193 osoby. Każdego roku powiększa się grono seniorów przeżywających 100 lat. Zdecydowaną większość, bo 85 procent beneficjentów tego specjalnego dodatku pieniężnego stanowią kobiety – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Emerytura wyjątkowa jest przyznawana w wysokości aktualnie obowiązującej kwoty bazowej, ogłaszanej w lutym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym). Ustalana jest corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Jeśli więc ktoś ukończył 100 lat w styczniu bądź lutym tego roku, objęła go stawka świadczenia honorowego w wysokości 4003, 88 zł brutto. (kwota bazowa obowiązująca od 1 marca 2019 r. do końca lutego
2020 r.)

Jeśli w chwili ukończenia 100 lat konkretna osoba otrzymywała z ZUS emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy bądź rentę rodzinną to świadczenie honorowe ZUS przyznaje z urzędu. Nie ma potrzeby składania wniosków czy formularzy. Jest to świadczenie dodatkowe do już wypłacanej emerytury bądź renty. Natomiast osoby, które nie pobierają żadnych świadczeń emerytalno-rentowych, aby otrzymać emeryturę wyjątkową powinny złożyć wniosek i dołączyć dokument, który potwierdzi datę urodzenia.

– Dokumentem, który potwierdza datę urodzenia może być ważny dowód osobisty wydany po 31 grudnia 2000 roku, ważny paszport bądź odpis skrócony aktu urodzenia. Wniosek taki może oczywiście złożyć upoważniona do tego osoba, najczęściej członek najbliższej rodziny. Wniosek może być złożony na piśmie lub ustnie do protokołu w obecności pracownika ZUS w jakiejkolwiek placówce Zakładu – Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy w opolskim ZUS.

Stulatków w Polsce będzie coraz więcej. To efekt starzenia się społeczeństwa czyli zmniejszającej się dzietności przy jednoczesnym wydłużaniu się trwania życia. Ocenia się, że w 2040 r. stulatków może być około 20,4 tys., w 2060 r. – 66,8 tys., a w 2080 r. – nawet 124 tys. Warto zwrócić uwagę na liczbę odbiorców świadczenia honorowego ZUS
w ostatnim czasie. Jeszcze w grudniu 2018 r. ZUS wypłacał dodatkowe pieniądze dla około 1,9 tys. stulatków, a obecnie świadczenia honorowe trafiają do prawie 2,2 tys. osób, które ukończyły 100 lat.

Do tej pory średni wiek osoby pobierającej świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat wynosił 102 lata i 3 miesiące. Obecnie największą liczbę stulatków obsługują oddziały ZUS w województwie mazowieckim – 402 osoby i w województwie śląskim – 263 osoby.


Foto: Pixabay

ZUS istnieje od 85 lat, a sam skrót ZUS dorobił się wielu osobliwych rozwinięć. Wielu twierdzi, że bycie rzecznikiem prasowym instytucji obsługującej 25 mln ludzi to najbardziej niewdzięczne zajęcie w tym kraju. Hmm..ciekawe dlaczego? Prywatnie, spełniony mąż oraz szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Nie wyobraża życia bez książek, starych mebli, pracy i majsterkowania wokół domu.

Więcej w ZDROWIE

Do góry
Skip to content