Połącz się z nami

Magazyn Opolski

Co z orzeczeniami lekarskimi ZUS, które właśnie tracą ważność, a są potrzebne do przyznania renty i innych świadczeń?

Co z orzeczeniami lekarskimi ZUS

ZDROWIE

Co z orzeczeniami lekarskimi ZUS, które właśnie tracą ważność, a są potrzebne do przyznania renty i innych świadczeń?

Co wtedy, gdy masz orzeczenie od lekarza orzecznika ZUS, a jego termin ważności upływa w czasie epidemii? Czy osoby które czekają na przedłużenie prawa do renty, świadczenia rehabilitacyjnego lub świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych mogą być spokojne? Opolski ZUS wyjaśnia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedłuży ważność orzeczeń lekarskich, których termin upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu.

– Orzeczenie lekarskie od lekarza bądź komisji lekarskiej ZUS będzie wydłużone od dnia upływu terminu jego ważności na kolejne trzy miesiące. Jednak żeby tak się stało, przed upływem terminu ważności tego orzeczenia, należy złożyć wniosek o świadczenie na dalszy okres. W tej sytuacji osoby, które czekają na przedłużenie prawa do renty, świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych lub świadczenia rehabilitacyjnego mogą być spokojne – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Orzeczenia lekarza orzecznika albo komisji lekarskiej, na podstawie których ubezpieczony ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego też zostaną wydłużone. Orzeczenia te będą ważne jeszcze trzy miesiące, jednak nie dłużej niż do końca 12-miesięcznego okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.

Przedłużenie ważności o trzy miesiące dotyczy także tych orzeczeń, które wygasły przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, czyli przed 14 marca 2020 roku. Chodzi o sytuację, w której klient złożył wniosek o świadczenie na dalszy okres (np. o przedłużenie renty) przed upływem ważności orzeczenia, a ZUS nie wydał nowego orzeczenia przed dniem wejścia w życie specustawy o zwalczaniu koronawirusa, czyli przed 31 marca.

Podstawa prawna: ustawa z 31 marca zmieniająca ustawę z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


Foto: Pixabay

ZUS istnieje od 85 lat, a sam skrót ZUS dorobił się wielu osobliwych rozwinięć. Wielu twierdzi, że bycie rzecznikiem prasowym instytucji obsługującej 25 mln ludzi to najbardziej niewdzięczne zajęcie w tym kraju. Hmm..ciekawe dlaczego? Prywatnie, spełniony mąż oraz szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Nie wyobraża życia bez książek, starych mebli, pracy i majsterkowania wokół domu.

Więcej w ZDROWIE

Do góry
Skip to content