Połącz się z nami

Magazyn Opolski

Wróciłeś z zagranicy i jesteś na kwarantannie? Możesz dostać chorobowe

Wróciłeś z zagranicy i jesteś na kwarantannie Możesz dostać chorobowe

ZDROWIE

Wróciłeś z zagranicy i jesteś na kwarantannie? Możesz dostać chorobowe

Osoby wracające z zagranicy, które objęte są obowiązkową kwarantanną, mogą liczyć na świadczenia chorobowe. Żeby je dostać, w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia kwarantanny powinny złożyć specjalne oświadczenie u pracodawcy albo w ZUS.

Każdy kto przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni. Na podstawie aktualnych przepisów, można ubiegać się o wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy.

– To proste, jednostronicowe oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny pracownik dostarcza swojemu pracodawcy, zleceniobiorca swojemu zleceniodawcy, a osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Prawo do zasiłku chorobowego mają osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym. W przypadku umów zlecenia i jednoosobowej działalności jest ono dobrowolne. Ponadto ważny jest termin. Trzeba to zrobić do trzech dni roboczych po ostatnim dniu kwarantanny – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Wzór oświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy jest dostępny na stronie internetowej www.zus.pl Osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące mogą takie oświadczenie przekazać do ZUS online, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Tą samą drogą oświadczenie pracownika może przekazać do ZUS pracodawca, jeśli to Zakład wypłaca zasiłek chorobowy. Pracodawca ma 7 dni na przekazanie oświadczenia do ZUS.

W obliczu najnowszych przepisów pracodawca, który wypłaca zasiłki lub ZUS może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, by zweryfikować dane zawarte w oświadczeniu. Jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu osoby, która odbywa kwarantannę z obowiązku jej odbywania, osoba ta powinna o tym poinformować wypłacającego świadczenie chorobowe (np. pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS).

Ile osób z regionu pracuje „na Zachodzie” i może potencjalnie skorzystać z powyższych rozwiązań? Ogólna zasada jest prosta. Jeśli pracujesz w innym państwie, to podlegasz przepisom z ubezpieczenia społecznego tego państwa i tam odprowadzasz składki. Nie ma znaczenia gdzie siedzibę ma firma, która wysłała cię do pracy. Wyjątkiem od tej zasady jest delegowanie. Polega na tym, że w czasie pracy za granicą lub prowadzenia tam działalności gospodarczej, nie musisz tam opłacać składek na ubezpieczenia społeczne. Jeśli pracodawca, który wysyła cię do innego kraju, zgłosi to w ZUS, to dalej będziesz w polskim systemie ubezpieczeń, a Zakład potwierdzi to wydaniem specjalnego poświadczenia, tzw. A1. Tak samo dzieje się w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

– Opolski  ZUS od kilku lat jest w czołówce jeśli chodzi o delegowanie pracowników do innych krajów czyli wydawanie zaświadczeń A1. Każdego roku potwierdzamy od 28 do 30 tysięcy takich dokumentów. Od 2018 roku liczba takich zgłoszeń w skali kraju sięga rocznie ponad 600 tysięcy. Dotychczas, najczęściej jako cel delegowania wybierane są kraje Unii Europejskiej. Prym wiodą Niemcy – to ponad 51 procent zaświadczeń, dalej Francja – prawie 12 procent, Belgia – 7,5 procent, Holandia i Szwecja – to po około 6 procent. Udział pozostałych państw członkowskich w polskich zaświadczeniach A1 to około 17 procent – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.


Foto: Pixabay

ZUS istnieje od 85 lat, a sam skrót ZUS dorobił się wielu osobliwych rozwinięć. Wielu twierdzi, że bycie rzecznikiem prasowym instytucji obsługującej 25 mln ludzi to najbardziej niewdzięczne zajęcie w tym kraju. Hmm..ciekawe dlaczego? Prywatnie, spełniony mąż oraz szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Nie wyobraża życia bez książek, starych mebli, pracy i majsterkowania wokół domu.

Więcej w ZDROWIE

Do góry
Skip to content