Połącz się z nami

Magazyn Opolski

W marcu ZUS przeliczy emerytury i renty. Waloryzacja będzie z urzędu

emerytury renty

NEWS

W marcu ZUS przeliczy emerytury i renty. Waloryzacja będzie z urzędu

Emerytury, renty i wiele innych świadczeń mocno w górę. Wskaźnik tegorocznej waloryzacji to aż 14,8 procent. Od 1 marca opolski ZUS przeliczy świadczenia około 260 tys. klientów. Nie trzeba w związku z tym składać żadnych wniosków.

Waloryzacji podlegają emerytury i renty przyznane na wniosek złożony w ZUS do końca lutego bieżącego roku. W tym roku waloryzacja ma charakter kwotowo-procentowy. Gwarantowane są minimalne podwyżki. Które w zależności od rodzaju przyznanego przez ZUS świadczenia wynoszą 250,00 zł, 187,50 zł, 125,00 zł brutto.

Podwyżka świadczeń jest w tym roku o wiele bardziej okazała niż w minionych latach. Wystarczy przypomnieć, że rok temu. Wskaźnik waloryzacji wyniósł 7 proc., w 2021 r. było to 4,24 proc., a w marcu 2020 r. tylko 3,56 proc.

Minimalna w górę

– W wyniku waloryzacji zmieni się kwota najniższych gwarantowanych i wypłacanych przez ZUS świadczeń. Na przykład minimalna emerytura, renta rodzinna, renta socjalna, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy od nowego miesiąca to kwota 1588,44 złotych brutto. To 250 złotowa podwyżka w stosunku do „minimalnej” emerytury obowiązującej od marca 2022 roku do końca lutego obecnego roku. Prawo do niej mają osoby z minimalnym wymaganym stażem ubezpieczeniowym, który dla kobiet wynosi 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

ZUS realizuje waloryzację z urzędu, a każdy objęty tą akcją. Dostanie na potwierdzenie pisemną decyzję z wiadomością o nowej wysokości swojego świadczenia. Ta korespondencja będzie zawierała jeszcze jedną istotną informację, tj. komunikat o przyznaniu trzynastej emerytury.

– W ramach waloryzacji przeliczone będą wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe, do których prawo powstanie do końca lutego tego roku. Jeśli z jakiegoś powodu ZUS zawiesił wypłatę konkretnego świadczenia – na przykład z racji osiągania zbyt wysokich przychodów z dodatkowego źródła – to zawieszone świadczenie będzie zwaloryzowane dopiero w chwili wznowienia jego wypłaty przez ZUS – dodaje rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

Komu 250 zł, a komu mniej

Gwarantowane 250 zł brutto dostaną osoby pobierające renty rodzinne. Renty socjalne, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz emeryci, których emerytura na koniec lutego br. nie będzie niższa niż 1338,44 zł brutto. Jeśli emerytura będzie mniejsza od tej kwoty, to świadczenie wzrośnie tylko o wskaźnik waloryzacji czyli o 14,8 proc. Takie osoby nie miały wymaganego stażu pracy (20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn). Do podwyższenia świadczenia do gwarantowanej kwoty minimalnej.

Inne gwarantowane podwyżki są przewidziane dla osób, które mają przyznaną i wypłacaną rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Tutaj to kwota 187,50 zł brutto, a minimalna wysokość tego świadczenia od marca to 1191,33 zł brutto. W przypadku pobierania emerytury częściowej pewna jest co najmniej 125 zł podwyżka.


Wzrośnie również kwota minimalnej renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, bo od marca będzie wynosiła 1191,33 zł brutto, zaś świadczenie przedemerytalne 1600,70 zł brutto. W efekcie waloryzacji o 37,95 zł wzrośnie też jeden z najbardziej popularnych dodatków czyli dodatek pielęgnacyjny. Od marca wyniesie 294,39 zł. Jest on przyznawany przez ZUS automatycznie po ukończeniu przez świadczeniobiorcę 75 lat bądź osobom całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

ZUS istnieje od 85 lat, a sam skrót ZUS dorobił się wielu osobliwych rozwinięć. Wielu twierdzi, że bycie rzecznikiem prasowym instytucji obsługującej 25 mln ludzi to najbardziej niewdzięczne zajęcie w tym kraju. Hmm..ciekawe dlaczego? Prywatnie, spełniony mąż oraz szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Nie wyobraża życia bez książek, starych mebli, pracy i majsterkowania wokół domu.

Więcej w NEWS

Do góry
Skip to content